Header fallback 1

Netwerk

Bent u opzoek naar waardevolle contacten om verder te komen met uw bedrijf? De business developers van Oost NL stellen hun netwerk graag voor u open. Wij brengen u in contact met voor u relevante relaties.

Voor een startende ondernemer is het leggen van contacten van groot belang. Onze business developers kennen de regio, de sector waar u in actief bent en met welke bedrijven of kennisinstellingen u kunt samenwerken.

Relevante contacten

We kunnen u in contact brengen met productie- en kennispartners, kennisinstellingen en co-development partners of andere partners die voor uw bedrijf relevant zijn. Onze business developers zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in topsectoren en kijken kritisch met u mee.

Open innovatiecentra

Open innovatie is een manier om gezamenlijk te innoveren en voorop te blijven lopen in ontwikkelingen. Bedrijven en eventueel kennisinstellingen werken in open innovatiecentra samen aan research & development om hun middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.

Broedplaatsen voor innovatie

Oost NL stond aan de basis van het vormen van expertiseclusters en netwerken, zoals Health Valley, Connectr en Foodvalley NL in Gelderland en diverse innovatiecentra in Overijssel. De samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven leidt tot het ontstaan van broedplaatsen voor innovatie. Bij de meeste van deze innovatie initiatieven, netwerken en broedplaatsen blijft Oost NL direct betrokken om ondernemers beter te kunnen bedienen.

Onze partners

Tot onze samenwerkingspartners behoren private investeerders, gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel, ministeries, andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, hogescholen, universiteiten, onderzoeks- en kennisinstellingen, branche- en belangenorganisaties, banken en accountants, RVO.nl/NFIA, Kamer van Koophandel, Novel-T, Kennispoort Zwolle, Stedendriehoek Innoveert, KiEMT, Connectr, Foodvalley NL, Health Valley en de Regionale Centra voor Technologie.

Contact

Oost NL brengt u in contact met de juiste partner. Neem contact op met een van onze business developers en maak gebruik van ons netwerk van Oost-Nederland en daar buiten.