Header fallback 1

MKB Kredietfaciliteit Gelderland

Het MKG fonds richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse mbk-ers, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie, circulaire economie en smart Industries. Daarnaast kunnen ook innovatieprojecten in de zogenaamde cross-overs in aanmerking komen voor financiering.

MKG is uitgeïnvesteerd, dat betekent dat het niet meer mogelijk is om aanvragen te doen. Bekijk onze fondsenpagina voor andere fondsen voor innovatieve ondernemers.