Oost NL

Topfonds Gelderland

Topfonds Gelderland is bedoeld voor investeringen in marktfondsen die zich richten op innovatieve projecten in de topsectoren, maar ook in de cross-overs en daarmee op alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken in relatie tot de topsectoren.

Doelgroep

De doelgroep is bij voorkeur Nederlandse marktfondsen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij tweemaal of meer, van het bedrag van de investering van Topfonds Gelderland, in het marktfonds op ‘best effort’ basis kunnen investeren in Gelderse ondernemingen. Topfonds Gelderland investeert enkel indien het managementteam van het marktfonds een bewezen trackrecord heeft in (fonds)management en het betreffende beleidsgebied en kan aantonen toegang tot dealflow in de Provincie te hebben, waardoor invulling van de Gelderland paragraaf aannemelijk is. Een investering van Topfonds Gelderland in een marktfonds is daarnaast altijd een minderheidsbelang.

De belangrijkste taken en rollen van Topfonds Gelderland bij het beheer van een investering in een marktfonds zijn:

 • behartiging investeerders belangen in marktfondsen;
 • monitoren van de voortgang van de realisatie van de Gelderse beleidsdoelen en de afspraken uit hoofde van de ‘side letter’;
 • deelnemen in adviserende commissies (de zogenaamde Limited Partner Advisory Committee); en
 • deelnemen in de beraadslagingen van het Investment Committee (indien van toepassing).

Portefeuille

 • Aglaia Oncology Fund II
 • BioGeneration Captial Fund II
 • BioGeneration Captial Fund III
 • BioGeneration Captial Fund IV
 • CapitalT
 • Connected Capital Growth Fund I
 • Connected Capital Growth Fund II
 • Forbion Capital Fund III
 • Health Innovation Fund III
 • Innovation Industries I
 • Innovation Industries II
 • LUMO Fund II
 • Nextgen Ventures II
 • Rubio Impact Fund II
 • SET Fund III
 • SHIFT Invest II
 • SHIFT Invest III
 • Thuja Capital Healthcare Fund III
 • Yield Lab Europe Fund I
 • istart.nl Seed Fund

Hoe vraagt u financiering aan?

Wij verzoeken u een Private Placemant Memorandum of een gedetailleerde presentatie over het fondsinitiatief aan ons toe te sturen. Daarna nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.