Oost NL

Participatiefonds Oost NL

Het participatiefonds Oost NL financiert merendeel direct in kansrijke innovatieve (door)startende bedrijven respectievelijk snelle groeier in de provincies Gelderland en Overijssel. Ook investeert zij naast deze activiteiten in marktfondsen die dezelfde scope hebben. Zo verspreid Oost NL haar risico en heeft zij een groter bereik door middel van het ‘hefboom effect’.

Doelgroep

De doelgroep is bij voorkeur Nederlandse marktfondsen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij tweemaal of meer, van het bedrag van de investering van Oost NL, in het marktfonds op ‘best effort’ basis kunnen investeren in Gelderse of Overijsselse ondernemingen. Participatiefonds Oost NL investeert enkel indien het managementteam van het marktfonds een bewezen trackrecord heeft in (fonds)management en het betreffende beleidsgebied en kan aantonen toegang tot dealflow in de Provincies te hebben, waardoor invulling van de provincie-paragraaf aannemelijk is. Een investering in een marktfonds is daarnaast altijd een minderheidsbelang.

De belangrijkste taken en rollen van participatiefonds Oost NL bij het beheer van een investering in een marktfonds zijn:

 • behartiging investeerders belangen in marktfondsen;
 • monitoren van de voortgang van de realisatie van de Gelderse beleidsdoelen en de afspraken uit hoofde van de ‘side letter’;
 • deelnemen in adviserende commissies (de zogenaamde Limited Partner Advisory Committee); en
 • deelnemen in de beraadslagingen van het Investment Committee (indien van toepassing).

Portefeuille

 • BioGeneration Captial Fund IV
 • BioGeneration Ventures
 • Business Angels Technostarters (BAT) II
 • Connected Capital Growth Fund I
 • Connected Capital Growth Fund II
 • FORWARD.one Fund II
 • Point-One Starter Fund
 • Health Innovation Fund III
 • Innovation Industries I
 • Innovation Industries II
 • LUMO Fund II
 • Pymwymic Healthy Food Systems Impact Fund II
 • Rubio Impact Fund II
 • Thuja Capital Healthcare Fund III
 • VCC Deep Tech Fund
 • Yield Lab Europe Fund I
 • NextGen Ventures 2
 • istart.nl Seed Fund

Hoe vraagt u financiering aan?

Wij verzoeken u een Private Placement Memorandum of een gedetailleerde presentatie over het fondsinitiatief aan ons toe te sturen. Daarna nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.