Oost NL

Innovatiefonds Overijssel I

Het doel van Innovatiefonds Overijssel (IFO) is het stimuleren van innovatie en de groei van de regionale economie en werkgelegenheid in Overijssel. Sinds juni 2017 is het tevens mogelijk via IFO I te investeren in Marktfondsen.

Doelgroep

De doelgroep is bij voorkeur Nederlandse marktfondsen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij tweemaal of meer, van het bedrag van de investering van Innovatiefonds Overijssel I, in het marktfonds op ‘best effort’ basis kunnen investeren in Overijsselse ondernemingen. Het marktfonds moet aan kunnen tonen dat er dankzij haar investeringen arbeidsplaatsen in Overijssel worden gecreëerd of behouden.

IFO investeert enkel indien het managementteam van het marktfonds een bewezen trackrecord heeft in (fonds)management en het betreffende beleidsgebied en kan aantonen toegang tot dealflow in de Provincie te hebben, waardoor invulling van de Overijssel-paragraaf aannemelijk is. Een investering van IFO in een marktfonds is daarnaast altijd een minderheidsbelang.

De belangrijkste taken en rollen van IFO bij het beheer van een investering in een marktfonds zijn:

 • behartiging investeerders belangen in marktfondsen;
 • monitoren van de voortgang van de realisatie van de Gelderse beleidsdoelen en de afspraken uit hoofde van de ‘side letter’;
  deelnemen in adviserende commissies (de zogenaamde Limited Partner Advisory Committee); en
 • deelnemen in de beraadslagingen van het Investment Committee (indien van toepassing).

Portefeuille  

 • CapitalT
 • Connected Capital
 • FORWARD.one Fund II
 • Innovation Industries Fund I
 • Innovation Industries Fund II
 • Rubio Impact Fund II
 • VCC Deep Tech Fund
 • istart.nl Seed Fund

Hoe vraagt u financiering aan?

Wij verzoeken u een Private Placemant Memorandum of een gedetailleerde presentatie over het fondsinitiatief aan ons toe te sturen. Daarna nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.