Header fallback 1

Marktfondsen

Oost NL investeert samen met andere investeerders in marktfondsen. Marktfondsen leveren primair matchingsgelden en zijn door hun specialistische kennis en internationale netwerken complementair aan de directe investeringen van Oost NL. Fondsinvesteringen zijn van groot belang voor de versterking van het totale regionale ecosysteem in de provinciale speerpunten van het regionale innovatie beleid.

Voor elke geïnvesteerde euro wordt kapitaal door derden investeerders verstrekt. Dit is het zogenaamde directe 'hefboomeffect'. Marktfondsen investeren op hun beurt in bedrijven, dit effect wordt vaak nog versterkt door syndicering met andere fondsverstrekkers, subsidies en innovatie- en bankkredieten. Oost NL beoogt een factor van twee a drie op het in het marktfonds geïnvesteerde bedrag.

Indirecte investeringen worden gefinancierd door verschillende verstrekkers van publieke middelen zijnde, Topfonds Gelderland en Innovatiefonds Overijssel I. Daarnaast investeert Oost NL ook vanuit haar eigen middelen in Marktfondsen.

Participatiefonds Oost NL

Het participatiefonds Oost NL financiert merendeel direct in kansrijke innovatieve (door)startende bedrijven respectievelijk snelle groeier in de provincies Gelderland en Overijssel. Ook investeert zij naast deze activiteiten in marktfondsen die dezelfde scope hebben. Zo spreidt Oost NL haar risico en heeft zij een groter bereik door middel van het ‘hefboomeffect’. 

Lees meer  

Topfonds Gelderland

Het fonds investeert in marktfondsen die op hun beurt investeren in ondernemingen. De gelden uit het Topfonds Gelderland zijn bedoeld voor fondsen die investeren in de sectoren Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, duurzame energievoorziening en maakindustrie maar ook in de cross-overs en daarmee op alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken in relatie tot de topsectoren.

Lees meer  

Innovatiefonds Overijssel I

Het doel van Innovatiefonds Overijssel (IFO) is het stimuleren van innovatie en de groei van de regionale economie en werkgelegenheid in Overijssel. Sinds juni 2017 is het tevens mogelijk via IFO I te investeren in Marktfondsen.

Lees meer