Oost NL

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) financiert innovatieve projecten van Gelderse mkb-bedrijven. Oost NL is fondsmanager van IEG.

Welke ondernemers komen in aanmerking?

IEG richt zich met name op ondernemers die actief zijn op de gebieden food, health, energie- en milieutechnologie. Maar ook innovatieprojecten uit de maak- en de creatieve industrie kunnen een beroep doen op het fonds.

Daarnaast is het fonds ook bedoeld voor Nederlandse bedrijven met Gelderse projecten

  • die met bewezen duurzame energietechnologieën op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie van de provincie Gelderland;
  • én die gericht zijn op energiebesparing, de toepassing van duurzame energie en verdere efficiencyverhoging bij de toepassing van fossiele energie, zoals bijvoorbeeld energieopslag en de inzet van warmte en kracht;
  • én waarvan het te verwachte rendement niet opweegt tegen de niet-technische risico’s.

Financiële informatie

Voorkeur krijgen die innovatietrajecten waarin meerdere partijen met elkaar samenwerken. Eén van de overige voorwaarden is, dat een private investeerder onder gelijke voorwaarden en condities met IEG mee investeert.

Hoe vraagt u financiering aan?

Wilt u weten of uw project gefinancierd kan worden uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland? Neem dan contact op met de investment manager die actief is voor de sector van Oost NL waar de activiteiten van uw bedrijf in passen.