Header fallback 1

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) heeft als doel zowel innovatieve ondernemingen als bedrijven op het gebied van duurzame energievoorziening verder te helpen ontwikkelen. Oost NL is fondsmanager van IEG.

Welke ondernemers komen in aanmerking voor het innovatieve deel van IEG?

Het innovatieve deel van het fonds richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse mbk-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie, Circulaire economie en Smart Industry. 

Financiële informatie

IEG-Innovatie participeert met risicokapitaal (aandelenkapitaal en/of (converteerbare) (achtergestelde) leningen) in technologisch-innovatieve mkb-ondernemingen in Gelderland vanaf € 50.000 tot € 5.000.000

Hoe vraagt u financiering aan?

Wilt u weten of uw project gefinancierd kan worden uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland? Neem dan contact op met de investment manager die actief is voor de sector van Oost NL waar de activiteiten van uw bedrijf in passen.

Welke ondernemers komen in aanmerking voor het duurzame energiedeel van IEG?

Het Duurzame Energiedeel van IEG investeert in projecten (inclusief circulaire economie) die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van een duurzame energievoorziening in Gelderland, voorbeelden zijn:

  • warmtenetten;
  • geothermie;
  • zonne-energie installaties.

Focus ligt op projecten waarvan het te verwachten rendement niet opweegt tegen niet-technologische risico’s (zoals toekomstige prijsontwikkelingen van energie, maar ook afname- of vollooprisico’s bij de aanleg van energie-infrastructuur).

De ambitie van het fonds sluit aan op het Klimaatakkoord.

Financiële informatie

IEG-Duurzame energie participeert met risicokapitaal (aandelenkapitaal en/of (achtergestelde) (converteerbare) leningen) vanaf € 100.000 tot € 5.000.000 in bedrijven in Nederland, die gebruik maken van bewezen technologieën op het gebied van een duurzame energievoorziening en waarvan de te verwachten rendementen in termen van productie van hernieuwbare energie en energiebesparing neerslaan op Gelders grondgebied.

Hoe vraagt u financiering aan?

Wilt u weten of uw project gefinancierd kan worden uit het Duurzame Energiedeel van Innovatie- en Energiefonds Gelderland? Neem dan contact op met een investment manager van het team Energy.