Oost NL
Groei door met De GroeiversnellerQuickscan 

Groeiversneller Stappenplan

Hoe de groeiversneller werkt in vijf stappen.

Stap 1: Quickscan

De eerste stap is het invullen van de quickscan op de Oost NL portal. Wij gebruiken de quickscan als voorbereiding op het gesprek en om te bepalen hoe Oost NL kan ondersteunen via De Groeiversneller.

Stap 2: Gesprek

Wij plannen een afspraak met u in om uw groeiplan en de vraagstukken te bespreken. Op basis van de quickscan en het gesprek wordt definitief bekeken of u in aanmerking komt voor De Groeiversneller. Hierbij kijken wij of het groeiplan realistisch is, hoe De Groeiversneller kan ondersteunen bij de te nemen stappen en wat de mijlpalen zijn. Ook kijken wij naar andere instrumenten, alternatieve financieringsmogelijkheden en verwijzen wij door in ons netwerk.

Stap 3: Groeiplan en experts

U zoekt en spreekt externe experts die u kunnen ondersteunen. U vindt externe experts op www.ondernemengelderland.nl, u kunt ook gebruik maken van een expert uit uw eigen netwerk. Als financiering via De Groeiversneller mogelijk is, dan kunt u een voucher of lening aanvragen.

Stap 4: Voucher of lening

Voucher

Wij beoordelen Oost NL beoordeelt uw aanvraag voor een voucher aan de hand van uw groeiplan, de mijlpalen die u wilt bereiken en de informatie van de externe expert die u aandraagt. U krijgt bericht van Oost NL of de inzet van de expert voor uw groeiplan door middel van een voucher via De Groeiversneller is goedgekeurd. Een voucher vergoed minimaal 1.000 euro en maximaal 10.000 euro. U krijgt maximaal 50% vergoed voor de inhuur van extern advies.

Lening

Qredits

Wij geven u feedback voor het maken van een goed ondernemingsplan en financieel plan. Voor de inhoudelijke goedkeuring van de lening bereiden wij u voor op de beoordeling van uw groeiplan in een reviewboard. Deze reviewboard bestaat uit (externe) deskundigen. De reviewboard adviseert Oost NL over de toekenning van de lening. Oost NL meldt u of uw aanvraag voor de lening wordt gehonoreerd. Uw lening aanvraag gaat naar onze partner Qredits die nog een gesprek met u voert en kijkt of u kredietwaardig bent. Vervolgens sluit u een leningovereenkomst af. De non-profit organisatie Qredits is de grootste alternatieve kredietverstrekker voor ondernemers in Nederland.

 

Stap 5: Uitvoeren van uw groeiplan

U rapporteert aan Oost NL over de voortgang van uw groeiplan, het behalen van de mijlpalen die voorzien waren en de resultaten. U kunt maximaal een voucher per jaar aanvragen (gerekend vanaf het moment van de eerste aanvraag).

Quickscan