Oost NL
Groei door met De GroeiversnellerQuickscan 

Energie

De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet drastisch omlaag. De energietransitie leidt naar een nieuw systeem om de energie op te wekken die we nodig hebben om te leven en te werken, zonder de aarde uit te putten. Daarnaast speelt de circulaire economie een belangrijke rol als het gaat om verduurzaming van onze samenleving.  

Bent u actief binnen een van bovenstaande maatschappelijke uitdagingen dan kan De Groeiversneller u mogelijk ondersteunen.

Er zijn diverse vormen van ondersteuning van hulp bij het vinden van de juiste netwerkpartner tot het vinden van financiering of het bijdragen in de kosten door middel van een voucher.