Energy
Groei door met De GroeiversnellerQuickscan Energie 

Energie

De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet drastisch omlaag. De energietransitie leidt naar een nieuw systeem om de energie op te wekken die we nodig hebben om te leven en te werken, zonder de aarde uit te putten. Oost NL draagt bij aan de regionale en mondiale doelen rondom verantwoorde energie. We helpen dus mee om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs en van het Nederlandse regeerakkoord te realiseren. Duurzame energie: bijvoorbeeld energie uit water, wind en zon, bronnen die altijd blijven bestaan.

De Groeiversneller heeft verschillende ondersteuningsmogelijkheden binnen de sector energie:

  • Innovatieondersteuning is er voor bedrijven met een innovatie binnen het thema energie die externe expertise in willen huren om de innovatie bijvoorbeeld verder uit te werken of ondersteuning te ontvangen bij bijvoorbeeld een IP aanvraag.
  • Projectondersteuning is er voor bedrijven of organisaties die hun businesscase op energie verder willen laten doorrekenen met behulp van externe expertise.
  • Zon ondersteuning is er voor bedrijven die advies in willen huren om van plan naar een bedrijfsdak vol zonnepanelen te komen.
  • Demonstratie ondersteuning is er voor bedrijven die –in een samenwerking- voorbereidingen willen treffen om hun energieproduct of – dienst in een praksituatie te demonstreren.

Kijk voor de voorwaarden en het aanmeldproces bij de ondersteuning van uw keuze.