Oost NL

Financiering Energy

Oost NL is gespecialiseerd in vroegefase-investeringen in kennisintensieve mkb-bedrijven. Ze kan door haar unieke positie meer risico lopen als het gaat om innovatieve investeringen in Energy. Voor deze ondernemingen is het zo makkelijker om financiering te verkrijgen.

Nederland heeft een omvangrijke energie-industrie met een output van zo’n € 36 miljard (ruim 6% van het BBP) en een arbeidsvolume van meer dan 100.000 arbeidsjaren. Vanuit internationaal perspectief heeft Nederland een sterke positie op het gebied van duurzame energie. Het kabinet wil de sector versterken en zet daarbij in op grijze én groene stroom.

Ontwikkelingen

Schaarste van fossiele brandstoffen in combinatie met de verwachte stijging van de mondiale vraag leidt tot hogere energieprijzen. Deze ontwikkelingen zorgen voor een noodzakelijke transitie naar duurzame energie. Provincie Gelderland wil energietransitie mogelijk maken door de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie en decentrale energieopwekking. De komende jaren wordt de omslag gemaakt van subsidieverlening naar participaties via revolverende fondsen. Gelderland zal een fonds van in eerste instantie € 100 miljoen in het leven roepen, waarvan een groot deel is bestemd voor energietransitie. De provincie Overijssel gaat concreet investeren in innovatie, hernieuwbare energie en energiebesparing. Hiervoor is onder andere een Energiefonds van € 250 miljoen opgericht.

De belangrijkste uitdagingen:

  • energietransitie is noodzakelijk door schaarste van bronnen en stijging van vraag, gekoppeld aan verhoging van prijs;
  • duurzame energie levert nog niet voldoende rendement op;
  • financiering van innovatieve bedrijven op het gebied van energie verloopt moeizaam.

Thema's

  • Innovatie
  • Hernieuwbare energie
  • Cleantech
  • Duurzaamheid
  • CO2- reductie en energiebesparing.

Investeringsbeleid

De sector Energy wil een gedifferentieerde portfolio creëren door actief te investeren in Energy-bedrijven die behoefte hebben aan kapitaal en ondersteuning. De fondsen van Oost NL richten zich in het kader van Energy op de bovenstaande thema's.

Oost NL

Innoveren in bestaande en bewezen technologie op het gebied van hernieuwbare energie is een belangrijk aandachtsgebied. Dit gaat om bijvoorbeeld zonnecellen, biomassa, geothermie, met name gericht op duurzame energie. Het nadeel is dat deze investeringen nog relatief duur en op korte termijn onrendabel zijn. Daarom zien ondernemers er vaak vanaf, terwijl ze wel een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van hun bedrijf. Ook in deze situaties kunnen ondernemers terecht bij de sector Energy van Oost NL. Oost NL neemt bij voorkeur de positie in met een risicodragend deel van de financiering om de overige financiers over de streep te trekken. 

De provincies Overijssel en Gelderland zien energie als centraal thema en kiezen voor innovatie, duurzame energie en besparing. Oost NL heeft voor deze specialisatie gekozen met een eigen sectorteam.