Header fallback 1

Informatiebijeenkomsten nieuwe Europese fondsen

​​​​​In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de operationele programma’s 2021-2027 voor regionale ontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking. De Provincie Overijssel wil deze graag aan u presenteren en hierover met u van gedachten wisselen. Daarnaast wordt teruggekeken op de programmaperiode 2014-2020. Daarom organiseert de provincie drie fysieke informatiebijeenkomsten op 23 (van 13:00-16:00 uur Hotel Lumen, Zwolle) en 30 september (van 09:30-12:30 uur Schouwburg Deventer en op 1 oktober (van 13:00-16:00 uur Hazemeijer Hengelo). ​

Programma 1 oktober

09.30 uur Inloop met koffie en thee

10.00 uur Opening door gedeputeerde Eddy van Hijum (coördinerend portefeuillehouder Europa) 

10.20 uur Pitches Europese programma's '21-'27

In 3 pitches presenteren we u kort de Europese programma's:

1. EFRO – Gerko Slotman
2. INTERREG – Jacques van Steenbergen 
3. GLB-NSP – Anita te Riet
                            
11.00 uur Pauze

11.15 uur Verdiepingssessie ronde 1                         

Keuze uit één van bovenstaande programma's.
Of inloop voor overige Europa gerelateerde vragen
Ruimte voor vragen, gedachtewisseling en uitwisseling van projectideeën.

11.45 uur Verdiepingsronde 2 

Keuze uit één van bovenstaande programma's.
Of inloop voor overige Europa gerelateerde vragen.
Ruimte voor vragen, gedachtewisseling en uitwisseling van projectideeën.

12.15 uur Plenaire afsluiting
 
12.30 uur Gelegenheid tot napraten met broodje​ 

Overige bijeenkomsten

​Aanmelden kan via deze link: Aanmelden Informatiebijeenkomsten nieuwe Europese fondsen - Provincie Overijssel

Startdatum
Einddatum
Locatie

Hazemeijer, Hengelo