Header fallback 1

FOOD2020

FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op de toekomst. Het INTERREG V-project FOOD2020 Phase II heeft een budget van 4,4 miljoen euro voor innovatieprojecten, evenementen en denktanks om de Nederlands-Duitse grensregio in de voedingsmiddelensector te versterken. Hierbij worden met name kleine en middelgrote bedrijven ondersteund bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten die bijdragen aan het aangaan van (maatschappelijke) uitdagingen in de levensmiddelensector.

FOOD2020_logo

FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Thema´s zijn onder andere de ontwikkeling en inzet van nieuwe verwerkingsprocessen, duurzaamheid in de productie van levensmiddelen en verbetering van arbeidsvoorwaarden.

Innovatieprojecten

Grensoverschrijdende innovatieprojecten ontvangen subsidie, indien bedrijven samen met wetenschappelijke instellingen nieuwe producten, processen en services ontwikkelen. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van innovatieve producten op basis van insecten, verbetering van de industriële hygiëne bij de productie door het gebruik van nieuwe toplagen en innovatieve reinigingsprocessen, en de ontwikkeling van een modulair systeem voor de opleiding van werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen in de foodsector.

Het project heeft een looptijd van tweeëneenhalf jaar. Met een budget van ongeveer 4,4 miljoen euro worden er activiteiten rond de thema's voedselzekerheid, voedselveiligheid, gezonde levensmiddelen, sociale innovatie en duurzaamheid een subsidiebijdrage ontwikkeld. Het wordt gecoördineerd door DIL en samen met acht partners uit het Nederlands-Duitse grensgebied uitgevoerd. Naast Oost NL zijn dit in Nederland de ontwikkelingsmaatschappijen NV NOM, Industriebank LIOF en BOM. Aan de Duitse kant zijn FPI – Food Processing Initiative e.V. en GIQS bij het project betrokken.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, de Staatskanselarij Nedersaksen, en het Noordrijn-Westfaalse Ministerie van Economie, Energie, Industrie, Middenstand en Ambacht ondersteunen FOOD2020. De Eems Dollard Regio begeleidt het programmamanagement.

Eerste fase

De eerste fase van het FOOD2020-programma startte in 2015, met een budget van 5,2 miljoen euro. Meer dan 500 mkb'ers uit de agri- en foodindustrie uit de Nederlands-Duitse projectregio namen deel aan 66 verschillende activiteiten. Er werden grensoverschrijdende relaties aangeknoopt, de concurrentiekracht van bedrijven verbeterde waardoor de individuele mkb'ers in de projectregio zich verder konden ontwikkelen. In dat proces zijn meer dan 25 banen en 20 traineeplekken gecreëerd.

www.food2020.eu

INTERREG NL DE

Looptijd
2018-2022 (fase II)
Leadpartner

DIL e.V., Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik