Oost NL

Enterprise Europe Network 

Vinden en gevonden worden bij internationaal ondernemen en innoveren.EEN 

Het Enterprise Europe Network (EEN) ondersteunt innovatieve ondernemers kosteloos bij hun internationaliseringsvraagstukken. 

De adviseurs van EEN helpen met: 

 • wereldwijd zakenpartners vinden;
 • advies over innovatie en de meerwaarde van uw technologie
 • bemiddelen bij technologische samenwerking
 • informatie over Europese wet- en regelgeving, waaronder CE-markering
 • informatie over Europese programma's en fondsen en over de Europese Investeringsbank 
 • advies over mkb-financiering
 • begeleiding als u wilt digitaliseren, verduurzamen of deelnemen aan Europese R&D-projecten 

Het netwerk bestaat uit 600 organisaties in 68 landen. EEN werkt nationaal én internationaal samen met Kamers van Koophandel, overheidsagentschappen en instellingen voor bedrijfs-, innovatieontwikkeling en kenniscentra. 

Voor wie is het netwerk? 

EEN is er voor ondernemers. Daarnaast kunnen de volgende organisaties bij het netwerk terecht: 

 • onderzoeksinstituten
 • universiteiten
 • technologiecentra
 • instellingen voor bedrijfs-en innovatieontwikkeling

Europese wet- en regelgeving 

EEN heeft expertise op het gebied van wet- en regelgeving, met name als het gaat om CE-markering en zakendoen in de Europese Unie. Ook zijn de adviseurs van EEN uw aanspreekpunt voor opmerkingen of klachten over EU-wetgeving, die succesvol opereren op de Europese markt in de weg staat. Zij kijken samen met u naar de mogelijke impact van Europese regels voor uw bedrijf en geven klachten rechtstreeks door aan de Europese Commissie. 

Partners EEN 

EEN wordt gefinancierd door de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. EEN-partners in Nederland zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), de Hanzehogeschool, Business Development Friesland, New Energy Coalition, de Stichting Water Alliantie en 7 regionale ontwikkelingsmaatschappijen.