Energy

Groei door met De Groeiversneller

Quickscan Energie 

Energieprojecten

Voor wie?

Projecten op een locatie in Gelderland die op redelijke termijn een bijdrage kunnen leveren aan de opwek van duurzame energie of besparing van energie of CO2, kunnen ondersteuning krijgen. Een business developer Energy van Oost NL verkent samen met u de businesscase en bekijkt wat er nodig is om de case te versterken.

Ondersteuning

We kijken naar verschillende manieren van ondersteuning, een voucher om extern advies in te huren is een van de mogelijkheden. Of er een voucher kan worden ingezet beoordeelt de business developer van Oost NL. De focus ligt op het doorrekenen van businesscases, de fase die volgt op een haalbaarheidsstudie of verkenning. Een haalbaarheidsstudie, verkenning, oriëntatie of conceptueel plan wordt niet door ondersteund. De ondersteuning vanuit de projecten voucher binnen De Groeiversneller is er niet alleen voor het mkb maar ook voor organisaties die initiatieven ontplooien om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen of CO2 te reduceren (bijv. bewonerscoöperaties).

Dien je aanvraag in  

Meer weten

Meer weten over de ondersteuning die De Groeiversneller kan bieden bij energieprojecten? Neem dan contact op met Joep Koene (06 - 28 876091 of joep [dot] koene [at] oostnl [dot] nl)