Oost NL

Dutch Circular Polymer Valley DCPV

Samen met het bedrijfsleven voeren het Lectoraat Kunststoftechnologie van de Hogeschool Windesheim en het Polymer Science Park, acht onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit. Dit om de uitdagingen voor gerecyclede kunststoffen het hoofd te bieden. Onderstaand vind je de projecten die Polymer Science Park uitvoert.

Verwerken van folie tot folie

  • Beoogd doel: meer grondstof geschikt maken voor folieproducten.
  • Succes: door aanpassingen materiaal geschikt voor folie maken die dat voor de tijd niet of moeilijk kon.

Toepassing recyclaat in zes verschillende eindproducten

  • Beoogd doel: meer grondstof geschikt maken voor folieproducten.
  • Succes: door aanpassingen materiaal geschikt voor folie maken die dat voor de tijd niet of moeilijk kon.

Routekaart voor mechanische, fysische en chemische recycling

  • Beoogd doel: beter inzicht in de verschillende stappen in chemisch recyclen en een ‘routekaart’ c.q. ‘flowkaart’ wanneer welk type geadviseerd wordt.
  • Succes: een aantal casussen uitvoeren.

Verbeteren geureigenschappen

  • Beoogd doel: meer inzicht krijgen in hoe geur aan de kunststof komt en hoe deze geur kan verdwijnen.
  • Succes: meer inzicht op welke manier geur ontstaat en hoe het geëlimineerd kan worden.

Vergroten inzet van (DKR) mix-fracties

  • Beoogd doel: deze mix stroom ‘zuiverder’ maken door onderzoek naar de vervuilingen/impurities. Daarnaast het onderzoeken van de oorsprong van deze vervuilingen/impurities.
  • Succes: meer inzicht in de Mix stroom. Uiteindelijk verkleinen van deze fractie

Lees hier een artikel over een verfemmer gemaakt van recyclaat, een mooi voorbeeld van de toepassing van recyclaat in een eindproduct.

Nieuwsbericht over de lancering van Dutch Circular Polymer Valley. Kijk ook op: Dutch Circular Polymer Valley - Regio ZwolleDutch Circular Polymer Valley - Regio Zwolle