Oost NL

Groei door met De Groeiversneller

Quickscan 

De Groeiversneller Food

De snelgroeiende wereldbevolking en de behoefte aan gezond voedsel vragen om voedzamer eten en duurzame productie. De Groeiversneller Food stimuleert ecologische houdbaarheid en robuuste landbouw- en voedselproductiesystemen en gezonde eetpatronen voor consumenten. Daarmee willen we voorzien in voldoende, gezond en maatschappelijk geaccepteerd voedsel, bereikbaar voor iedereen.

Heeft u een innovatie die aansluit op een van onderstaande thema’s? Dan kan De Groeiversneller Food u ondersteunen met geld, netwerk en financiering bij de ontwikkeling van uw innovatie en groei van uw bedrijf.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Gezonde en duurzame voeding; Oplossingen die bijdragen aan innovatieve gezonde producten en duurzame productieketens. Zoals oplossingen die zorgen voor verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica, emissies en die de biodiversiteit en kwaliteit van de grond, oppervlaktewater en de leefomgeving verhogen.
  • Eiwittransitie; Oplossingen die bijdragen aan het minder consumeren van dierlijke eiwitten en de transitie naar een duurzamere consumptie.
  • Circulaire landbouw; Oplossingen die bijdragen aan zo min mogelijk afval en zo klein mogelijke gebruik van natuurlijke hulpbronnen en uitstoot van schadelijke stoffen, voor voeding en non-food gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
  • Slimme technologie en digitalisering; Oplossingen op het gebied van slimme technologie die bijdragen aan een van bovenstaande thema’s en zorgen voor cross overs naar ander thema’s. Zoals bijvoorbeeld biotechnologie, Internet Of Things, big data, data platformen, artificial intelligence en gebruik sensors.

Bij de beoordeling kijken wij enerzijds of u een groeisprong maakt in werkgelegenheid en toegevoegde waarde per medewerker van uw Gelderse vestiging. Anderzijds kijken we ook naar de mate van vernieuwing in uw product, nieuwe markten en businessmodellen en de bijdrage die uw bedrijf daarmee levert aan de maatschappelijke uitdagingen zoals hierboven omschreven.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in en wij nemen contact op voor een persoonlijk gesprek.

Quickscan