Oost NL
Groei door met De GroeiversnellerQuickscan 

De Groeiversneller Energie

Projecten op een locatie in Gelderland die op redelijke termijn een bijdrage kunnen leveren aan de opwek van duurzame energie of besparing van energie of CO2, kunnen ondersteuning krijgen vanuit De Groeiversneller Energie. Een businessdeveloper Energie van Oost NL verkent samen met u de businesscase en bekijkt wat er nodig is om de case te versterken. Er zijn vouchers beschikbaar om extern advies in te huren. Of er een voucher kan worden ingezet beoordeelt de businessdeveloper van Oost NL. De ondersteuning vanuit de Groeiversneller Energie is er niet alleen voor het mkb maar ook voor organisaties die initiatieven ontplooien om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen of CO2 te reduceren (bijv. bewonerscoöperaties).

Voor de advieskosten voor de aanleg van zonnepanelen op bedrijfsdaken is er De Groeiversneller Zon. ​Eén van de voorwaarden is dat u beschikt over een geldige SDE+ beschikking. ​

Quickscan 'De Groeiversneller Energie'

Door de Quickscan in te vullen kan Oost NL zien of uw initiatief mogelijk aansluit binnen het programma De Groeiversneller Energie. 

In een adviesgesprek bespreken we de mogelijkheden en adviseren wij u op welke wijze u mogelijk gebruik kunt maken van onze partners en netwerken. 

Heeft u een duurzaam energieproject (niet zijnde zonnepanelen op daken) vul dan onderstaande quickscan in.

Quickscan