Oost NL
Groei door met De GroeiversnellerQuickscan 

De Groeiversneller Energie

Projecten op een locatie in Gelderland die op redelijke termijn een bijdrage kunnen leveren aan de opwek van duurzame energie of besparing van energie of CO2, kunnen ondersteuning krijgen vanuit De Groeiversneller Energie. Een businessdeveloper Energie van Oost NL verkent samen met u de businesscase en bekijkt wat er nodig is om de case te versterken.

Er zijn vouchers beschikbaar om extern advies in te huren. Of er een voucher kan worden ingezet beoordeelt de businessdeveloper van Oost NL. ​De focus ligt op het doorrekenen van businesscases, de fase die volgt op een haalbaarheidsstudie of verkenning. Een haalbaarheidsstudie, verkenning, oriëntatie of conceptueel plan wordt niet door De Groeiversneller Energie ondersteund. De ondersteuning vanuit de Groeiversneller Energie is er niet alleen voor het mkb maar ook voor organisaties die initiatieven ontplooien om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen of CO2 te reduceren (bijv. bewonerscoöperaties).

Voor de advieskosten voor de aanleg van zonnepanelen op bedrijfsdaken is er De Groeiversneller Zon.  Eén van de voorwaarden is dat u beschikt over een geldige SDE+ beschikking. 

Heeft u een duurzaam energieproject (niet zijnde zonnepanelen op daken) vul dan onderstaande quickscan in.

Quickscan