Oost NL
Groei door met De GroeiversnellerQuickscan 

De Groeiversneller

De Groeiversneller richt zich op de Gelderse speerpunten food, health, energie, de innovatieve maakindustrie en op alle andere mkb-bedrijven die de potentie hebben een structurele bijdrage te leveren aan de banengroei in Gelderland. De provincie Gelderland financiert het programma. Oost NL voert het programma uit in nauwe samenwerking met partners binnen Gelderland.

Startpunt is het groeiplan van de ondernemer. De Groeiversneller helpt ondernemers met kennis, netwerk en financiering.

Kennis

Met een voucher van maximaal € 10.000 kunnen ondernemers kennis inkopen. De eigen bijdrage van de ondernemer is hierbij 50% van de totale kosten.

Een voucher kan ingezet worden voor bijvoorbeeld het inhuren van een organisatieadviseur, het inkopen van expertise voor marktonderzoek, financieel advies of specifieke kennis van techniek.

Er zijn speciale vouchers voor duurzame energieprojecten en speciale vouchers voor export.

Netwerk

De kracht van De Groeiversneller zit in de samenwerking met talrijke partners. Zij zetten hun expertise en netwerk in om de ondernemer verder te helpen. Via De Groeiversneller krijgen ondernemers direct toegang tot een relevant kennisnetwerk en innovatieve expertise in Gelderland.

Financiering

Ondernemers kunnen via De Groeiversneller in aanmerking komen voor een lening. De Groeiversneller werkt daarbij samen met kredietverstrekker Qredits. De Groeiversneller leningen kennen een 80% garantstelling vanuit de provincie Gelderland en hebben een maximum van € 225.000. Voor start-ups geldt een maximum van € 75.000.

Duurzame energie projecten

Speciaal voor projecten die een bijdrage leveren aan duurzame energie of CO2-reductie is er De Groeiversneller Energie. De beschikbare vouchers kunnen ingezet worden om een business case te versterken. De Groeiversneller Energie is er niet alleen voor het mkb maar ook voor organisaties die initiatieven ontplooien om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen of CO2 te reduceren.

Quickscan