Oost NL

Voorwaarden & contact VFF Gelderland

Om te weten of u in aanmerking komt voor de financieringsmogelijkheden die VFF Gelderland biedt is het goed om kennis te nemen van de volgende voorwaarden:

VFF Gelderland financiert alleen Vroegefasetrajecten waar:

 • er sprake is van een ambitieuze ondernemer;
 • het aannemelijk is dat het Vroegefasetraject binnen 24 maanden is afgerond;
 • de kosten van het Vroegefasetraject minimaal € 250.000 en maximaal € 350.000 bedragen;
 • de rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven ten minste redelijk zijn.

De Doelonderneming die voor een Risicofinanciering door VFF Gelderland in aanmerking wil komen, dient een Businessplan in bij VFF Gelderland.

Uit het Businessplan moet blijken en aannemelijk zijn dat de onderneming in de komende periode substantieel zal gaan groeien in omvang (omzet, werkgelegenheid, et cetera) doordat ze gedreven werken aan een schaalbaar businessmodel van een (disruptief) innovatief product of dienst, waarbij ze voortdurend testen en valideren om het optimale uit de technologie te halen zodat ze snel door kunnen groeien naar de volgende fase.

Businessplan

In het Businessplan dient onder andere te worden ingegaan op de volgende aspecten:

 • welk product of dienst de onderneming ontwikkelt en hoe;
 • organisatie: beschrijving van het team en haar competenties/werkzaamheden;
 • indien mogelijk: uitleg over de economische en maatschappelijke impact in Gelderland
 • uitleg over de technologie en eventuele validatie door derden;
 • beschrijving van het business model en  hoe het business model schaalbaar is.
 • externe partners;
 • de financiële en commerciële haalbaarheid, met risicoanalyse
 • Vroegefaseplan* (verplicht), dit bevat idealiter
  • start en einddatum;
  • beschrijving hoe er toegewerkt wordt naar het klaar zijn voor een investeerder aan het einde van het Vroegefaseplan en bij welke (potentiële) vervolgfinancier(s) het plan is getoetst;
  • financieringsbehoefte;
  • milestones: welke milestones moeten worden behaald om tot een vervolgfinanciering te komen; +criteria om het behalen van milestones te meten;
  • een beschrijving van de activiteiten voor technologische, product- en marktvalidatie en de ontwikkeling van de organisatie;
  • benodigde middelen en kennis: beschrijving van de zaken en expertise die (intern en extern) nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten;
  • risico’s en mitigatie: SWOT-analyse, gevoeligheidsanalyse en mitigerende maatregelen;
  • een beschrijving op hoofdlijnen de benodigde vervolgactiviteiten en -financiering aan het einde van het Vroegefasetraject.

Interesse

Heeft u interesse in de financieringsmogelijkheden van VFF Gelderland? Vul dan het onderstaande formulier in.

Of neem contact op met Briskr, Orion of Startlife, of Oost NL/Keanu Leenknegt en Matthijs Berkelaar via 088 667 01 00.

*De activiteiten die de onderneming wil financieren moeten zijn beschreven in een Vroegefaseplan, waarin staat beschreven op welke wijze en op welke termijn een uitvinding, een resultaat van een onderzoek, een idee of een concept zo kan worden ontwikkeld dat een toekomstige investeerder naar verwachting wil investeren. Daarbij dient de Doelonderneming in voldoende overtuigende mate aan te tonen dat hij aan de commerciële en technische benoemde eisen voor milestones van vervolginvesteerders kan voldoen. Daarbij beschrijft hij ook (indien mogelijk) het trackrecord van en de relatie met de investeerder.

VFF Gelderland kan risicokapitaal verstrekken binnen de kaders van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb. 2014, L 187/1) (hierna te noemen: “AGV”), dan wel met voorafgaande instemming van de Europese Commissie. Het investeringsreglement vindt u hier (pdf).