Oost NL

Theo Föllings

Als directeur Innovatie hou ik me bezig met het uitstippelen en concretiseren van de strategie voor vernieuwingen in Oost-Nederland, samen met alle relevante stakeholders, het Rijk en Europa. Deze vernieuwing komt op verschillende manieren tot stand, waaronder valorisatie van kennis, innovatieprogramma’s, verbetering van innovatie ecosystemen rond bedrijven en het oppakken van maatschappelijke uitdagingen samen met bedrijven.

Ik help ondernemers bij het sterker maken van hun bedrijf en draag zo indirect, via hun innovaties, bij aan een gezondere en mooiere wereld, dat motiveert me dit te doen! Het overheidsbeleid en beschikbare financiële middelen van Europa, Nederland en de provincies vertaal ik in heldere 'instrumenten' (programma's) en financiële middelen voor bedrijven, om te zorgen dat de innovatie ook daadwerkelijk de markt bereikt. 

"Ik draag indirect bij aan een mooiere wereld, dat motiveert me!"

Overheden en bedrijven kunnen mij benaderen om de vertaalslag te maken van overheidsbeleid naar concrete ondernemersactie.  Dit kan gaan om directe hulp aan het individuele bedrijf maar ook om het verbeteren van de omgeving van het bedrijf, het innovatie-ecosysteem, zodat deze sneller samen met andere bedrijven kan groeien en een wezenlijke bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.  

Oost-Nederland betekent veel voor me. Hier liggen mijn roots, hier is ruimte en kwaliteit van leven. En met excellente kennis op 4 universiteiten en 5 Hogescholen en excellente bedrijven die wereldspelers zijn in hun niche markten, een enorme bron van vernieuwing  wanneer we hierin de krachten weten te bundelen. De krachtenbundeling dient zich niet te beperken tot alleen de excellente kennis en dito bedrijven in regio’s in Oost-Nederland maar ook tussen de regio’s in Oost- Nederland. En deze verbindingen kunnen ook relevant zijn in verbinding met andere landsdelen in Nederland en in Europa.