Header fallback 1

Pieter Rhemrev

Als senior investment manager bij team Biotech houd ik mij bezig met het acquireren, beoordelen en investeren in hoofdzakelijk vroege fase bedrijven actief in de medicijnontwikkeling en medische diagnostiek. Ik ondersteun ondernemers bij hun financieringsvraag en bedrijfsmatige vraagstukken. Na investering zal de nadruk vooral liggen op monitoren van het ontwikkelplan en ondersteuning bij vervolgronde financieringen.

"Zijn de plannen goed onderbouwd, zet ik mij samen met de ondernemer volledig in om de financiering rond te krijgen."

Innovaties vormen de basis voor noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen om de samenleving in de meest brede zin des woords ‘sustainable’ te maken en te houden. Een duurzame samenleving die meer in balans komt en verstandig omgaat met haar resources. Ik wil hier graag mijn bijdrage aan leveren en mijn opgedane kennis en ervaring hiervoor inzetten. Met Oost NL, als regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt mij de gelegenheid geboden om vanuit de investeringsdiscipline hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Het positief kritisch valideren van de ambities en plannen van de ondernemer is wellicht de belangrijkste bijdrage die je kunt leveren. Immers, niemand is gebaat bij een naïeve investeerder.  Zijn de plannen goed onderbouwd en ben ik overtuigd van de business case dan zal ik samen met de ondernemer mij volledig inzetten om de financiering rond te krijgen.  Oost-Nederland herbergt veel potentie op het gebied van biotech dat nog ontgonnen kan worden. Overheid en andere stakeholders hebben duidelijke ambities om dit te ondersteunen en uit te bouwen. De kaders zijn gezet. Mooi om dan hier mijn bijdrage aan te kunnen leveren!