Oost NL

Jouke Kardolus

Ik werk met name rond het thema data-gedreven transities in het agrofood domein. We stimuleren het regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om samen te werken aan nieuwe economie. Technologieën als artificial intelligence & data sciences, big data, robotica en sensoring bieden kansen om het voedselsysteem te verduurzamen èn ze leiden tot nieuwe business.

Naast dit type matchmaking en ontwikkelwerk voor het innovatie-ecosysteem help ik ook individuele startups van idee tot realisatie. Als business coach werk ik aan StartLife business cases en ook via de eigen groeiprogramma’s van Oost NL. Ik weet van zaken als New Business Development, heb kennis van het brede agro en food innovatie domein, organisatie- & verandermanagement, intellectueel eigendom en subsidies.

“Als de startup die ik help, ontwikkelt tot een bedrijf met een team, een solide financiering en een mooi productenpallet, dan is mijn missie geslaagd.”

Mijn passie ligt bij het ondersteunen van - vaak jonge – MKB bedrijven bij het realiseren van nieuwe producten en services. Ik doe dat graag voor organisaties die werken aan een duurzamer voedselsysteem. Als de startup die ik help - na korte of langere tijd want je hebt uithoudingsvermogen nodig voor innovatie -  ontwikkelt tot een bedrijf met een team, een solide financiering en een productenpallet, dan is mijn missie geslaagd. Het zijn soms kleine dingen die een verschil kunnen maken: “Praat eens met die of die, want die heeft een uitdaging die je met jouw innovatie kunt invullen” of bijvoorbeeld bij een innovatie subsidieaanvraag een andere partner aandragen of de projectaanvraag anders verwoorden. Al met al draait het vaak om nieuwe samenwerkingen een zet te geven om innovaties ook echt te laten landen.

Ik leg graag nieuwe verbindingen en faciliteer samenwerking om te komen tot succesvolle innovaties. Ik doe dit op basis van mijn grote netwerk; Linkedin is één van mijn belangrijke hulpmiddelen (>4000 contacten). Ik heb veel ervaring met project- en (idee)procesmanagement, business model ontwikkeling, marktverkenningen en financieringsvraagstukken waarbij ik veel subsidies ken zoals MIT, EFRO, InterReg, provinciaal, Horizon Europe & Digital Europe. Ook kan ik contacten leggen richting venture capital organisaties. Doordat ik zelfstandig ondernemer ben geweest kan ik mij goed inleven in de stappen van een start-up founder en een klankbord voor hem of haar zijn.

Oost-Nederland is de regio waar ik geboren en getogen ben. In mijn jeugd woonde ik in Hengelo (Ov) en mijn middelbare school heb ik gedaan in Enschede. Vervolgens Plantenveredeling gaan studeren in Wageningen, waar ik nog steeds met veel plezier woon.