Header fallback 1

Joep Koene

Duurzame energie opwek is belangrijk om in te blijven investeren. Om voldoende draagvlak voor grootschalige initiatieven te verkrijgen moet de omgeving mee kunnen profiteren. En in kwetsbare natuuromgeving willen we de energietransitie samen laten gaan met natuurontwikkeling. 

Met ons programma van de energievouchers kunnen we energiecoöperaties in Gelderland grootschalige wind- en zonprojecten met het ontwikkelingstraject ondersteunen en in geval van marktfalen ook met de financiering. 

Hiervoor zetten wij het IEG Duurzame Energie fonds in. Het knelpunt van de netcongestie willen we aanpakken met slimme structuren, smart grids, vaak in combinatie met energieopslagsystemen. Op deze manier helpen wij bij de verduurzaming van bedrijfsterreinen.