Oost NL

Jeroen Gierveld

Hoe zorgen we dat de energietransitie in een versnelling komt? Dat is een vraagstuk dat ik als investment manager bij Oost NL dagelijks oppak. Vandaag aan de slag met de duurzame wereld van morgen; dat is naar mijn idee de grote uitdaging van nu. Om de energietransitie te versnellen, is het essentieel dat we bestaande technieken veelvuldig gebruiken, maar ook durven te investeren in nieuwe veelbelovende producten of modellen.

De kunst is om partijen bij elkaar te brengen en businesscases te maken die voldoende rendabel zijn. Dit laatste is zeker op het gebied van duurzame energie of circulaire economie verre van vanzelfsprekend. Als investment manager lever ik een bijdrage aan deze zoektocht naar gedeelde belangen en maak een project of onderneming mogelijk door financiële ondersteuning. Zo realiseren we de energietransitie op termijn. Dat geeft energie!

Ervaring: breed inzetbaar op zowel innovatieve Venture Capital als projectfinanciering op het gebied van duurzame energie.
Aandachtsgebieden: GWIB, CESI-ON, The Economic board Zuid, Verduurzaming bedrijventerreinen en warmtenetten, biovergisting, verduurzaming woningen