Oost NL

Heleen Plante

“Hoe kunnen we de omslag naar een duurzamere energievoorziening op een financieel gezonde manier wél mogelijk maken?”

Dit is waar ik me samen met hele team capital energy & circulair bij Oost NL dagelijks mee bezighoud. Ik zie het als onze taak om onderling te sparren en elkaar uit te dagen om onze nek uit te steken voor aanvragen die wellicht in eerste instantie lastig lijken maar wel net het verschil kunnen maken.  

Steeds meer richten we ons naast de energietransitie ook op de overgang naar een circulaire economie, want om de samenleving te verduurzamen, zijn ze beide nodig. Het financieren of investeren in circulaire proposities heeft echter nog heel veel uitdagingen, waardoor private financiers terughoudend zijn. De gelden die we als Oost NL namens de provincies Overijssel en Gelderland en EZK beheren bieden juist wel de mogelijkheid om deze broodnodige transitie te financieren.

Binnen de aandachtsgebieden energie en circulariteit richten we ons met name op warmtenetten, verduurzaming van bedrijventerreinen, hernieuwbare energie, innovatieve recycling methoden en biobased grondstoffen. Tegelijkertijd houden wij onze blik ook gericht op kansen die zich onverwachts aandienen, zodat financiering van nieuwe businesscases met een positieve impact op maatschappij en energie van de grond komen.