Oost NL

Douwe Renkema

Als investment manager Energy houd ik me bezig met het financieren van innovatieve ondernemers met als focus de gebouwde omgeving. Daarbij kijk ik met name naar 3 pilaren: het reduceren van primaire energie (denk als bijvoorbeeld aan nieuwe isolatiematerialen of -methoden), als 2e de elektrificatie van warmte en mobiliteit (bijvoorbeeld vernieuwende warmtepomp-oplossingen of elektrificatie van tapwater) en als 3e pilaar het verhogen van flexibiliteit en veerkracht van het elektriciteitssysteem (denk bijvoorbeeld aan energiemanagement, opslag, vraagsturing, maar ook aan Power-to-X en brandstofcellen). 

Ik draag graag bij aan het versnellen van de energietransitie door te focussen op de innovaties die bijdragen aan de 3 genoemde pilaren. We moeten met z’n allen sneller en het moet beter. Daar hoort bij dat we de juiste dingen wél doen, maar ook duidelijke keuzes maken wat niet zo’n goed idee is en wat we dan ook níet doen.

"Door mijn achtergrond en ervaring ben ik goed in staat om mee te denken over de kansen en risico’s van bepaalde proposities."

Ik help ondernemers op het vlak van financiering, maar door de combinatie van mijn technische achtergrond, mijn business achtergrond (ervaring in het op strategisch vlak advisering van bedrijven en MBA) én mijn ervaring bij verschillende innovatieve bedrijven actief in de energietransitie (o.a. Eneco, Tesla, en Enphase Energy) ben ik in uitermate goed in staat om mee te denken over de kansen en risico’s van bepaalde proposities, deze verder aan te scherpen en ook te helpen met de juiste partnerships. En dat niet alleen in de fase vóór financiering, maar juist ook in nadat Oost NL financiering heeft verstrekt. Als ik niet voldoende potentie zie in een bepaalde propositie, geef ik ondernemers snel duidelijkheid.

Voor mij biedt Oost-Nederland een mooie combinatie van rust en ruimte, en geweldige bedrijvigheid op de gebieden waar ik op focus, bijvoorbeeld rondom Arnhem. Partijen als TenneT en Alliander - die beiden een cruciale rol hebben in de Nederlandse energietransitie- zijn hier gevestigd en dat biedt ook kansen voor ondernemers, vanwege de korte lijntjes.