Oost NL

Christiaan Bolck

Ik ondersteun de transitie van de provincies Gelderland en Overijssel naar een duurzamere economie, door het opzetten van initiatieven gericht op het omzetten van hernieuwbare materialen in producten.

Ik richt me o.a. op het vormgeven van het programma circulair textiel, en lever een bijdrage aan het sluiten van de kunststof- en andere ketens van de regionale maakindustrie. Ik zet me in om innovaties op het gebied van hernieuwbare materialen uit te ontwikkelen en toe te passen door partijen samen te brengen in nieuwe samenwerkingsverbanden.

"Ik draag graag bij aan een transitie naar een duurzamere circulaire economie. " 

Mijn achtergrondkennis, netwerk en ervaring zet ik in om met en voor bedrijven uit de regio innovatie trajecten en projecten op te zetten, in samenwerking met verschillende soorten kennisinstellingen, ngo’s en lokale, regionale, nationale en Europese overheidsorganisaties. Ik doe dit graag vanuit een programmatische en thematische aanpak zoals bijvoorbeeld op textiel.

Sinds mijn studie woon ik in Wageningen en waardeer de natuurlijke mooie omgeving heel erg. Mede daarom draag ik graag bij aan een transitie naar een duurzamere circulaire economie, waarin mensen met plezier kunnen wonen en werken.