Header fallback 1

Chris Willemsen

Ik ben business developer vanuit het team Digital Industries en werk voor mkb-bedrijven in de Industrie (Gezondheid, Voeding, Energie) aan samenwerkingsverbanden en innovatieprojecten waarbij digitale (sleutel)technieken een rol spelen. Denk aan robotica, 3D printen, Internet of Things, data science en kunstmatige intelligentie (AI). Daarnaast ben ik programmamanager van de AI-hub Oost-Nederland.

De komende jaren staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen bijvoorbeeld in de energie transitie, het beheersbaar houden van de zorg(kosten), veilig voedsel, beschikbaarheid van schaarse grondstoffen en het terugdringen van de uitstoot van CO2, stikstof en afval. Ik geloof dat digitale technologieën een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen deze uitdagingen.  De digitale transformatie gaat niet alleen over technologie maar ook over strategie en organisatie. Voor het laten slagen van deze grote veranderingen moeten we de mens centraal blijven stellen. Digitale technologieën kunnen de mens ondersteunen bij het uitvoeren van (complexe) taken. Welke stappen moet je als ondernemer zetten in deze transformatie, waar kan je de juiste kennis, expertise en strategische partners vinden? Hoe kan je je medewerkers trainen en digitaal talent aan je bedrijf binden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het mkb deze kansen benut door bijvoorbeeld nieuwe digitale en data gedreven diensten te ontwikkelen?  In Oost-Nederland ontwikkelen we een ecosysteem waar ondernemers alles kunnen vinden om de antwoorden te kunnen vinden op deze vragen.

"Ik geloof dat digitale technologieën een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van diverse uitdagingen." 

    Innoveren en ondernemen is mensenwerk. Je moet goed luisteren en de juiste vragen stellen om elkaar te leren kennen en te ontdekken waar de kansen voor samenwerking liggen.  Dit zal hoe dan ook leiden tot nieuwe verbindingen en nieuwe business.  Ik stel me dus nieuwsgierig op en maak graag kennis met innovatieve bedrijven. Met de AI-hub Oost-Nederland organiseren we een laagdrempelig loket waarmee je eenvoudig toegang krijgt tot het AI-ecosysteem.  Gericht op strategische samenwerking in initiatieven en innovatieprojecten. Bundelen en delen van de beschikbare kennis en faciliteiten. Toegang tot andere AI-hubs, zowel nationaal als internationaal. Hulp bij het vinden en aanvragen van relevante subsidies en andere financiering. Inspiratie over oplossingen die AI het bedrijfsleven kan bieden.

    Wat de regio Oost-Nederland voor mij betekent? Ik ben geboren en getogen in Oost-Nederland, woon er en dan werk ik ook nog voor Oost NL! Need I say more?!