Header fallback 1

Alex van Geldrop

Ik ben projectmanager van een aantal grensoverschrijdende projecten. Kortgezegd proberen we daarin om ondernemers uit Oost-Nederland uit te dagen om samenwerkingspartners in het buitenland te zoeken en om gezamenlijk te investeren in de ontwikkeling van innovatieve ideeën. De mogelijkheden voor nieuwe kennis en nieuwe markten nemen natuurlijk snel toe als je je niet alleen beperkt tot Oost-Nederland, maar de kans op mislukking wordt ook groter wanneer je met tot dan toe onbekende partners gaat samenwerken. Daarom ontwikkelen wij vaak een ‘parapluproject’ waarin er vanuit Europa (en nationale en regionale overheden) een stukje kan worden meegefinancierd. Zo kunnen we een inhoudelijke en financiële stimulans bieden.

Verder werk ik ook mee aan structuurversterkingen in de regio. Er zijn al veel partijen die proberen anderen te helpen, maar dit is niet altijd even zichtbaar, transparant of goed op elkaar afgestemd. Via verschillende programma’s, waaronder de ‘Strategische Innovatie Investering Strategieën’, de ‘European Digital Innovation Hub’ en de ‘AI-Hub Oost’, proberen we om te zorgen voor betere afstemming, effectievere samenwerking en een sterkere focus in de regio.

"Samen toewerken naar een stip op de horizon geeft veel energie!"

De voornaamste doelstelling van Oost NL is het generen van impact. Die instelling werkt lekker. Bij ondernemers haal ik input op over hun doestellingen en obstakels, en tegelijkertijd probeer ik ze ook uit te dagen om net wat verder te kijken. Ik probeer ze via gesprekken, projecten en programma’s uit de waan van de dag te halen om bezig te gaan met de toekomst. Wat daarin te halen valt, is voor iedereen verschillend, maar de insteek om samen toe te werken naar een stip op de horizon geeft veel energie!

In Hengelo ben ik geboren en getogen. Ik heb hier familie, vriendin en vrienden. Deze regio verlaten zal niet makkelijk zijn, maar mocht het gebeuren dan zal ik hier altijd plezierig terugkomen.