Oost NL

Zonnepark Eerbeek

​Op de oude stortplaats van de papierindustrie aan de Doonweg in Eerbeek wekt een zonnepark straks stroom op voor ongeveer 1600 huishoudens. De ontwikkeling komt mede tot stand door bewoners uit de gemeente zelf, via de Coöperatie Vereniging Eerbeek-Brummense Energie Maatschappij (BrummenEnergie). De financiering kwam verder rond door een samenwerking tussen Triodos Groenfonds, Topfonds Gelderland (waarvan Oost NL fondsmanager is) en Solar Green Point.

Klimaatdoelstellingen

Fondsmanager Oost NL investeert vanuit het Innovatie – en Energiefonds Gelderland (Topfonds Gelderland) in dit park. Joka Bosch, investment manager Energy legt uit dat de financiering goed past: "We leveren met deze financiering een bijdrage aan de energietransitie. Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en zodoende minder CO2-uitstoot is een van de grootste uitdagingen van onze maatschappij. Het zonnepark draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente en aan de Gelderse doelstelling om in hoog tempo over te schakelen naar duurzame energie en CO2-reductie." Oost NL heeft de instrumenten om duurzame energieprojecten in de provincie Gelderland financieren. "Voor ons is het mooi dat we burgerinitiatieven als deze kunnen ondersteunen en dat het enthousiasme van Coöperatie BrummenEnergie wordt beloond", aldus Bosch.