Oost NL

Windpark maakt gemeente Beuningen groener

Windpark Beuningen moet over een aantal jaren groene stroom voor ongeveer 20.000 huizen en bedrijven gaan produceren. Het park dat nog in de voorbereidende fase is, is een initiatief Eneco, Falck Renewables en de lokale energiecoöperatie Energie Voor Vier (EVV). Jos Willemsen van burgerinitiatief EVV: “De grootste stappen richting een energieneutrale gemeente maak je met wind. Dat is zo leuk aan dit project, je kunt echt impact maken.” Oost NL ondersteunt de ontwikkeling van het windpark via De Groeiversneller Energie. Het programma biedt Gelderse ondernemers en organisaties via een voucher hulp aan van een expert. De Groeiversneller Energie is er voor zowel mkb-ondernemers en agrarische ondernemers als organisaties met een energieproject, zoals bewonersorganisaties of energiecoöperaties.

Mede dankzij De Groeiversneller lening toegekend

 Willemsen is als inwoner van Beuningen en penningmeester betrokken bij Energie voor Vier, een energiecoöperatie voor Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Via zijn werkgever destijds - de Rabobank - kwam hij in contact met Oost NL. “In de ontwikkelingsfase van een project heb je geld nodig maar hoe kom je aan ontwikkelgeld? De banken zeggen nee in die fase. Oost NL wees me op de mogelijkheid een lening aan te vragen bij de provincie Gelderland.  Dankzij een voucher van De Groeiversneller Energie konden wij een expert inhuren die ons begeleidde bij de leningaanvraag. Met succes; de lening is toegekend. Het was ook erg prettig dat een adviseur van Oost NL meekeek met de business case. Het was een goede toets voor ons;  kan het allemaal wel wat we bedacht hebben?” 

Vanuit Oost NL is Joep Koene, senior projectmanager Energy, betrokken bij het project: “We zien te veel duurzame energie-opwek projecten met een substantiële energieopbrengst sneuvelen, zowel zon als wind. Ik ben blij met het doorzettingsvermogen van de energiecoöperatie Energie Voor Vier en ik ben blij met de opstelling van de gemeente om zelf een toetsingskader op te stellen en niet te wachten op de nationale overheid.”

Eerste mijlpaal: vergunning is verleend

De gemeente Beuningen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, wat betekent dat net zoveel energie opgewekt moet worden als de inwoners samen gebruiken. Willemsen: “Als we dat doel willen halen moeten we nu iets doen. Windmolens en zonnepanelen zijn kansrijk. Er lopen al diverse initiatieven rond zonneparken. Wij hebben samen met de gemeente, Eneco en Falck een plan gemaakt rond windenergie.” De eerste mijlpaal was 23 november 2021: “Een belangrijke dag voor ons, toen nam de raad een positief besluit en werd de vergunning voor het windpark verleend.”

Hoe nu verder? Eind 2023 start op z’n vroegst de bouw van de molens. Nu volgen eerst de verdere democratische procedures. Daarna start de fase van geld ophalen, de aanbesteding voor een aannemer, het leggen van de leidingen en zo voort.” De (5) windmolens komen ten zuiden van rijksweg A73 en ten westen en oosten van de A50 over een lengte van ongeveer 1 kilometer.

 ‘Opbrengsten vloeien terug naar de gemeenschap’

Hoe staat het met het draagvlak onder de inwoners van Beuningen voor dit park? “Sommige mensen vinden de molens lelijk of hebben een bepaalde angst. Gegrond of ongegrond, ieder heeft zijn eigen motieven. Daar houden we rekening mee, we zijn zorgvuldig; we moeten en wíllen aan alle regels voldoen. We proberen de belangen van burgers mee te nemen. Wat we kunnen verbeteren, doen we. Bijvoorbeeld met stillere turbines. Of er voor te zorgen dat molens minder opvallen door groenvoorziening. De opbrengst gaat terug naar de gemeenschap, dat kunnen burgers zelf bepalen. Bijvoorbeeld voor nieuwe lokale, duurzame initiatieven. Dat is hier het leuke aan opbrengsten: iedereen kan van de vruchten profiteren. We blijven in gesprek met inwoners en gaan discussies niet uit de weg. Die willen we zo eerlijk mogelijk voeren. Het windpark is ‘van, voor en door burgers’, dat klinkt mooi maar is ook écht zo!”

Meer informatie en aanmelden De Groeiversneller Energie
Meer informatie Windpark Beuningen

Foto: bestuur coöperatie Energie Voor Vier (EVV)