Header fallback 1

Windpark gebruikt energievoucher om ‘vliegwiel op gang te brengen’

In 2024 voorzien drie windturbines van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen zo’n 10.000 huishoudens in de Gelderse gemeente Maasdriel van groene energie. Als alles volgens plan verloopt. Het kleinschalige windpark is een initiatief van Coöperatie Bommelerwaar en windenergiespecialist Green Trust. Hans Kursten is behalve lid van de coöperatie, ook de procesbegeleider vanuit P2 en ‘gepokt en gemazeld’ in de wereld van windenergie. Mede dankzij ondersteuning van het programma De Groeiversneller Energie kwam het project van de grond. Kursten: “Je moet als initiatiefnemers het vliegwiel zelf draaiende houden, maar De Groeiversneller is een waardevol instrument om het in gang te brengen.” Via een ‘energievoucher’ van De Groeiversneller Energie kunnen ondernemers en organisaties uit Gelderland externe expertise inhuren voor hun energieproject.

‘De open hand van Oost NL was essentieel’

Oost NL kende de voucher toe aan de Coöperatie Bommelerwaar om de ontwikkeling van het windpark te kunnen opstarten. Kursten: “De open hand die aangereikt werd vanuit Oost NL heeft de coöperatie erg geholpen. Financieel was het een bescheiden bijdrage op het grote geheel, maar die open hand aan het begin is essentieel gebleken om anderen mee te nemen in deze ontwikkeling. De aanvraag ging snel, het is geen ingewikkelde procedure. Je moet wel met een goed plan komen en Oost NL overtuigen. Samen met Jan Voskamp van de Coöperatie zijn goede gesprekken gevoerd, daarna was het snel geregeld.” Dankzij de voucher kon de coöperatie gebruik maken van Kurstens ervaring, bijvoorbeeld voor het maken van een goed uitgewerkte business case en een leningaanvraag voor de provincie.

De ‘goede gesprekken’ zijn gevoerd met Joep Koene van Oost NL. Koene: “Het project van de Energiecoöperatie en Green Trust is een prachtige parel aan de ketting van duurzame energie-initiatieven in het rivierengebied. Het parelsnoer dat nog in een beginstadium van ontwikkeling verkeerd. De relatie met Hans Kursten en de Energiecoöperatie was snel gelegd en de informatie aan ons precies zoals we dat wilden hebben. Het kan dan ook snel geregeld worden. Ik hoop van ganser harte dat de molens er snel zullen staan.”

50/50 Partnership

Green Trust en Coöperatie Bommelerwaar werken vanaf 2017 samen. De coöperatie werd een jaar ervoor opgericht om met bewoners en ondernemers samen te werken aan een energie neutrale Bommelerwaard. Green Trust nam voor het windproject het ‘technische’ deel voor haar rekening en deed onderzoek naar onder andere het geluid van windmolens en de slagschaduw: de schaduw die ontstaat als de zon tegen de wieken van de windmolen schijnt. Doordat de wieken bewegen, beweegt de schaduw ook. Als deze bewegende schaduw over ramen van woningen gaat kunnen omwonenden dat als hinderlijk ervaren. De coöperatie hield zich bezig met vragen als, hoe krijgen we draagvlak en hoe profiteert iedereen mee? Kursten: “Het is een gezamenlijk project, 50/50, samen risico’s lopen en samen de opbrengsten delen. Voor je kunt starten met de bouw ben je zo 2 miljoen euro kwijt, dat is te veel voor een coöperatie alleen. Naast De Groeiversneller heeft de Rabobank een bijdrage geleverd. Geen grote bedragen maar in de beginfase kom je er een heel eind mee en is het van groot belang.”

Draagvlak

De gemeenteraad was in eerste instantie niet erg enthousiast, vertelt Kursten, maar ‘dat sentiment is veranderd’. “We staan ten slotte voor een belangrijke opgave, we moeten verduurzamen. Als je voor je eigen (groene) energie kunt zorgen ben je minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en hou je de regie over je energiehuishouding in handen.” De gemeenteraad gaf in 2019 - met een nipte meerderheid- toch ruimte voor de ontwikkeling van een windpark.  “Daarna kon het grote werk beginnen, zoals een wijziging van het bestemmingsplan en vergunning aanvragen. We hebben lang en hard gewerkt om aan alle voorwaarden te voldoen.”

Kursten snapt dat sommige inwoners nog steeds bezwaren hebben. “Ik begrijp hun zorgen, bijvoorbeeld over hun gezondheid en impact op hun leefomgeving. Uit gesprekken blijkt ook dat mensen zich zo storen aan de komst van molens dat ze daar al stress en ziekteverschijnselen van krijgen. Daarom zullen we er al het mogelijke aan doen om de hinder tot een minimum te beperken. We kunnen windturbines stil zetten als er te veel last is van slagschaduw en de molens ‘s nachts langzamer laten draaien. En we geven iets terug: we leveren een bijdrage aan het ‘omgevingsfonds’ voor natuurontwikkeling en voor dieren die bescherming nodig hebben, zoals marterachtigen. Bewoners kunnen mede-eigenaar worden van het park en ook zo profiteren, vandaar ook ‘burger’ windpark. En met eigen duurzame stroom voor 10.000 huishoudens voorkomen we tegelijkertijd de uitstoot van een grote hoeveelheid fossiele energie."

Meer informatie

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen
De Groeiversneller Energie

Foto: Hans Kursten

De Groeiversneller wordt gefinancierd door de provincie Gelderland, Oost NL is programmamanager.