Oost NL

VSGM

​Het Gelderse VSGM heeft een innovatieve methode voor een circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. Nu wordt slib nog verwerkt in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot of vervuiling tot gevolg. Door slib te verwerken met de technologie van VSGM, ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie. Naast zeer lage CO2-uitstoot heeft deze technologie als enige bijna geen stikstofuitstoot. 

Slib is een groot probleem. Dagelijks filteren riool- en waterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden slib uit water. Slib is een "modderige" substantie en bestaat vooral uit water dat vervuild is met o.a. organisch materiaal, bacteriën, fosfaat, nitraten, oliën en metalen. Nederland heeft een groot overschot aan slib, mede omdat er een tekort is aan verwerkingscapaciteit, als gevolg van strengere milieuregels die voor de verwerking van toepassing zijn.

Oost NL investeerde in VSGM vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland.