Vitalnext

VitalNext

Uit onderzoek van de Nationale Gezondsheidsraad blijkt dat bijna een kwart van de 65-plussers in meer of mindere mate ondervoed is. Dat is een groot medisch probleem en daarom investeert Oost NL vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland in VitalNext, een jong Wagenings bedrijf dat met specifieke voeding ouderen een gezonder leven probeert te geven.

Wat doet VitalNext precies?
Rein Strijker, directeur en oprichter van VitalNext: “Wij ontwikkelen medische voeding, Vital01, gericht op ondervoede ouderen. We hebben een poeder ontwikkeld dat je vermengt met je eten of drinken. Het is een volledige voeding met onder meer mineralen, eiwitten en andere specifieke voedingsstoffen. Daarmee verbeteren we de voedingsstatus van patiënten en versterken we de spiermassa, waardoor ouderen minder vatbaar zijn voor ziektes.”

Hoe ben je op het concept achter VitalNext gekomen?
“Ik zit al jaren in de biomedische wereld en was eerder werkzaam in de geneesmiddelenindustrie. Als je bedenkt dat van de 83 miljard euro die de Nederlandse overheid besteedt aan gezondheidszorg verreweg het meeste wordt uitgegeven aan ouderen, dan is het geen gek idee om daarop de focus te leggen. Komt bij dat mensen steeds ouder worden. Als je dus echt iets wil betekenen in de zorg, moet je zorgen dat ouderen langer gezond blijven. Niets meer, niets minder. Dat kan door medicatie. Maar doordat we van veel ouderdomsziekten nog niet weten hoe ze ontstaan - laat staan hoe ze kunnen worden behandeld - is geneesmiddelontwikkeling heel erg duur. Ik ging kijken naar een alternatief en VitalNext was geboren.” “Ondervoeding bij ouderen is een steeds groter probleem: die mensen hebben geen honger, maar hun conditie gaat wel zienderogen achteruit. Ze bewegen daardoor steeds minder. Terwijl juist de combinatie van eten en bewegen bij ouderen de afbraak van spieren vermindert en de opbouw versterkt. De afname van spieren zorgt voor minder kracht en een slechtere weerstand. Als ze dan een keer vallen en hun heup breken, gaat het van kwaad tot erger en raken ze in een vicieuze cirkel. Als je de onderliggende biochemische processen goed kent, kun je die vorm van aftakelen tegen gaan. Dat is exact wat onze voeding probeert te doen.”

Wat is het maatschappelijk belang van VitalNext?
“Er is een enorme stijging van de kosten in de gezondheidszorg. Die is bijna volledig toe te schrijven aan de toenemende levensverwachting en de zorg die daarmee is gemoeid. Wij ontwikkelen een product waardoor mensen langer gezond zijn. Dat heeft niet alleen enorme medische, maar ook economische en maatschappelijke implicaties. Daarom is het ook zo leuk om voor VitalNext te werken. Ik denk dat er maar weinig bedrijven zijn die zo’n grote maatschappelijke impact kunnen realiseren. Iedereen wil ten slotte zo lang mogelijk gezond leven.”

Wat hebben jullie met de financiering van Oost NL vanuit het Topfonds Gelderland gedaan?
“Vanuit Topfonds Gelderland investeert Oost NL in de ontwikkeling en onderzoek van ons product Vital01. We hebben onze voeding al getest op muizen. Daaruit bleek dat ondervoede muizen met onze voeding veel sneller op gewicht kwamen, dan met producten die nu op de markt zijn. Dat zegt natuurlijk nog niet alles over mensen. We laten daarom nu op de afdeling Humane Voeding op de Wageningen Universiteit een studie doen. Daar vergelijken we het effect bij 65-plussers met ondervoeding. We hopen de resultaten van het onderzoek in de loop van 2018 te weten. Daarna gaan we kijken op welke manier we ons product in de markt kunnen zetten.”

Zou je Oost NL aanbevelen?
“Voor dit soort ondernemingen zeker. Oost NL heeft als grote voordeel dat ze een lange termijn focus heeft. Dat is voor een kleine ondernemer als ik erg prettig. Daarop heb ik zelf ook echt gelet. Natuurlijk investeert iedereen om ergens uiteindelijk geld mee te verdienen - dat is ook prima - maar er moet wel een lange termijnvisie zijn. Oost NL heeft dat.”

Video impressie