Unilever

Unilever Global Foods Innovation Centre

Na maanden van voorbereiding is de bouw van het Unilever Global Foods Innovation Centre gestart in Wageningen. Op deze locatie zullen binnen ongeveer twee jaar ongeveer 550 mensen werkzaam zijn.

De komst van Unilever is het bewijs van de sterke ontwikkeling die het kennisecosysteem in Food Valley doormaakt. Steeds meer organisaties vestigen zich op en nabij Wageningen Campus om hun innovatievermogen te vergroten.

Oost NL ondersteunde Unilever met het in kaart brengen van de vestigingsvoordelen. Verder is er door Oost NL informatie aangeleverd voor de medewerkers van Unilever zodat zij zich een beeld konden vormen van het leefklimaat in regio Food Valley.

De dynamiek van de Wageningen Campus stimuleert innovatie: Er is internationaal talent aanwezig, kennis en samenwerkingsmogelijkheden bij onderzoeksinstituten, startups, midden- en grootbedrijf. Bedrijven op de campus kunnen faciliteiten en apparatuur huren en er worden events georganiseerd om interactie te bevorderen. 

De Wageningen Campus is het kloppend hart van Food Valley, een cluster van kennisinstellingen en researchcentra in de Agro-Foodsector. Samenwerking in deze kennisregio leidt tot innovaties die oplossingen leveren voor de mondiale uitdaging om de groeiende wereldbevolking van gezond voedsel te voorzien.