Header fallback 1

Sportveld wordt zonneweide met ondersteuning De Groeiversneller Energie

Als het aan Paul Hartskeerl van de Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (Agem) ligt profiteren in 2024 zo’n 300 huishoudens in buurtschap Kotten bij Winterwijk van lokale zonne-energie.  De zonnepanelen moeten gebouwd worden op de voormalige sportvelden die als gevolg van een fusie vrij kwamen. Hartskeerl: “Ons streven is eind 2023 te starten met de bouw, en iedereen kan via burgerparticipatie meeprofiteren.” Oost NL ondersteunt Zonneweide Kotten via het programma De Groeiversneller Energie. Via een zogenoemd energievoucher kunnen Gelderse ondernemers en organisaties kennis van experts inhuren. “Zonder De Groeiversneller en een gemeentelijke subsidie hadden we nooit een start kunnen maken met dit project.”

De Groeiversneller Energie is er voor zowel mkb-ondernemers en agrarische ondernemers als organisaties met een energieproject, zoals bewonersorganisaties of energiecoöperaties.

Van fusie naar zonnepanelen

Project ‘Zonneweide Kotten’ ontstond in 2018. Na een eerdere fusie van voetbalverenigingen was grond vrijgekomen. Energieke Buurtschappen, de lokale energie coöperatie, wil in 2030 energieneutraal zijn en had een idee voor de sportvelden in buurtschap Kotten: laten we hier een zonneweide maken waar de lokale bevolking in deel kan nemen. Projectleider Hartskeerl: “Wij hebben toen de haalbaarheid onderzocht, op financieel, ruimtelijk en technisch gebied en onze conclusie was: het is een goed idee!” De inwoners bleken weinig bezwaar te hebben.  “We hebben samen met direct omwonenden het plan verder ontwikkeld en nu zitten we in de fase dat het college in principe akkoord moet gaan. Daarna kunnen we een projectcorporatie oprichten, die 100% eigenaar van de zonneweide wordt.”

Hartskeerl legt uit wat de voordelen van het park zijn voor buurtbewoners: “Wanneer je eigen dak niet geschikt of groot genoeg is, kun je via de zonneweide toch een bijdrage leveren aan vergroening. Het financieel rendement van de weide kan besteed worden aan iets leuks voor de deelnemers en wellicht de buurtschap, zo profiteert iedereen ervan.”

Oost NL kende het project een voucher toe en ondersteunde bij het uitwerken van de business case. Joep Koene, senior projectmanager Energy bij Oost NL: “Het gaat hier om een relatief klein project, waar we normaal gesproken geen ondersteuning aan geven. Maar het is een erg sympathiek project, gedragen door de omgeving. Energietransitie ‘van onderaf’. De goede ervaringen en relatie met Agem heeft ook meegespeeld om het project te ondersteunen.”

‘Nog een lange weg’

Hartskeerl geeft aan wat de huidige status van het project is: “We hebben nu een schetsontwerp voor landschappelijk inpassing met draagvlak vanuit de directe omgeving. Er is inzicht in het maatschappelijk krachtenveld, de investering en financiële haalbaarheid. Ook hebben we nu de organisatiestructuur scherp en hoe het zeggenschap wordt geregeld. Als het college akkoord is bereiden we de vergunningaanvraag voor. Hiervoor is participatiesubsidie van de provincie nodig of een werkbudget uit het landelijk ontwikkelfonds van EnergieSamen. Als het project is vergund, vragen we de subsidie aan en wordt gezocht naar bouwers en financierders van de zonneweide. Nog een lange weg dus!”

Na de haalbaarheidsstudie lag het project even ‘op zijn gat’.  “Vanwege corona hebben we een pauze ingelast. Vorig jaar heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor de volgende stap. We moeten nog veel uitwerken voor we kunnen starten met de bouw.  We hebben nog geen investeerder gevonden, daarom zijn we erg blij met het geld van de gemeente en met de energievoucher van Oost NL. Daarmee konden we onder andere een landschapsarchitect inschakelen die een ontwerp van het park maakte, een expert inhuren die ons hielp met het projectplan, en informatieavonden voor de buurt organiseren.”