Oost NL

Soulve Innovations

Het zorgtraject van een patiënt kan uiterst lang en ingewikkeld zijn. In dit soort onzekere tijden is overzicht vaak een probleem. “Waar moet ik heen? Welke arts zoek ik deze keer? Wanneer is mijn volgende afspraak of behandeling?”  Soulve Innovations lost dat soort vragen op met haar applicatie MediMapp. “Wij scheppen orde in een vaak overweldigende chaos van afspraken”, zegt Vincent Schot, directeur van het jonge bedrijf. 

Oost NL investeert vanuit het vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), onderdeel van Topfonds Gelderland, in de startup, die momenteel tussen de vijf en tien ziekenhuizen en zorginstellingen heeft aangesloten op MediMapp. Op termijn wil Soulve Innovations, dat een vestiging nabij het Radboud ziekenhuis in Nijmegen heeft, doorgroeien naar veertig zorginstellin-gen in binnen- en buitenland. Een investering van Oost NL moet dat mede mogelijk maken.

Een zorgtraject kan behoorlijk overwhelming zijn. 

Hoe werkt het concept van de MediMapp precies?

Vincent Schot, directeur van Soulve Innovations: “Momenteel hebben veel patiënten last van het ‘gemeentehuisgevoel’. Je gaat, zeker bij een complexe ziekte, van het ene loket naar het andere loket en wordt elke keer door andere mensen geholpen. Die geven je bovendien vaak ook nog eens veel informatie. Dat kan behoorlijk overweldigend zijn. Daardoor kun je al snel het overzicht kwijtraken. Wij hebben een applicatie gebouwd waar zeer overzichtelijk een patiënt haar speci-fieke ‘zorgpad’ kan zien. Dan heb je het over afspraken, behandelplannen, maar ook leeftips en andere zaken die allen tot doel hebben om je zo snel en goed mogelijk te behandelen. We cre-eren orde in een chaos, eigenlijk. Dat krijgen we voor elkaar omdat we een koppeling met het elektronisch patiëntendossier (EPD) hebben. Daar zijn we uniek in en geeft ons product direct onderscheidend vermogen. In het EPD staat feitelijk alles, wij zorgen ervoor dat dit op overzichte-lijk voor zowel arts als patiënt wordt weergegeven en voegen daar het complete traject aan toe. Het wordt daardoor een soort van reisgids, maar dan op het gebied van zorg.”

‘Wij willen de patiënt en alle betrokken zorgverleners verbinden in één gezamenlijk digitaal zorgtraject – dat is onze missie’

Hoe zijn jullie op het idee van MediMapp gekomen?

“Ik heb een achtergrond in techniek, kan goed programmeren. Ik vind het leuk om die kennis in te zetten in de zorg. Dan kan ik op mijn manier de wereld een stukje beter maken. Zes jaar geleden is Soulve Innovations begonnen als adviesbedrijf. In die periode kregen we de vraag of wij het zorgtraject van patiënten van het Radboudumc ziekenhuis eens onder de loep konden nemen. Wij keken met een frisse blik en kwamen toen met dit idee. 
We wilden bij Soulve iets ontwikkelen voor veel mensen en niet voor een kleine doelgroep. Me-diMapp is een generieke oplossing voor veel mensen. Momenteel maken op jaarbasis tussen de zeventig- en honderdduizend mensen gebruik van de applicatie.” 

Wat is het maatschappelijk belang van MediMapp?

“Nederland investeert 90 miljard in de zorg. Dat betalen we met zijn allen. Dat is een heleboel geld, maar veel patiënten hebben niet het idee dat zij daar resultaat van zien. Ze hebben geen idee, vragen zich af of alles wel goed is geregeld. MediMapp draagt bij aan overzicht en rust.  Duidelijkheid is prettig. Soms krijg je wel goede zorg, maar door het gebrek aan overzicht ervaar je dat helemaal niet zo. Er is een groot verschil in het krijgen en ervaren van zorg. Daarnaast is er vaak nog een ander probleem: door het gebrek aan overzicht wordt het zorgproces niet altijd goed of correct gevolgd. Door MediMapp in te zetten, dwing je als instelling af dat het correcte traject altijd wordt afgegaan. Dat komt de kwaliteit ten goede. Dan klopt uiteindelijk zowel de ervaring áls de inhoud.” 

Wat hebben jullie gedaan met de investering van Oost NL?

“Het is voor Soulve Innovations echt groeifinanciering. Dan heb je het concreet over het aannemen van mensen en de verdere ontwikkeling van onze applicatie. Een grotere kantoorruimte, dat soort dingen. Bovendien hoorden we vanuit de markt dat niet alleen patiënten, maar ook artsen graag MediMapp willen gebruiken. Dat vereist natuurlijk ook de nodige aanpassingen. Wij willen de patiënt en alle betrokken zorgverleners verbinden in één gezamenlijk digitaal zorgtraject – dat is onze missie. Zodat de patiënt de beste zorg ontvangt én ervaart.” 

‘Oost NL kijkt naar de kracht van je bedrijf en helpt om te groeien’ 

Zou je Oost NL aanraden?

Schot: “Absoluut. Oost NL is een vrij neutrale investeerder die niet gelijk roept: ‘ik wil tien keer mijn inzet terug’. Ze kijkt naar de kracht van je bedrijf en helpt om te groeien. Die communicatie is erg fijn. Verder vind ik het erg goed dat we dankzij hen een Raad van Commissarissen (RvC) heb-ben kunnen aanstellen met zeer ervaren bestuurders. Door het netwerk van Oost NL kun je een dergelijke RvC installeren, waar we als jong bedrijf alleen maar van kunnen profiteren. Dat is voor ons pure winst.”

Video impressie