Oost NL

Slim laadsysteem: je auto als energiebron

Met ondersteuning van De Groeiversneller installeert Venema E-Mobility Charge Systems op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem een testlocatie voor CASIO: Chargepoint And Storage in One. Dit DC-laadsysteem voor elektrische auto’s laadt niet alleen, maar slaat ook zonne-energie op zónder tussenkomst van een omvormer. “Het energieverlies door een omvormer kunnen we verminderen met zo’n 75%,” zegt Henri Overbeek van Venema. “Daarnaast creëren we met CASIO een energie mobiliteitssysteem waarmee we het huidige energienet kunnen ontlasten, en opgewekte (zonne-) energie direct lokaal kunnen gebruiken.” Energiecluster Connectr ondersteunt Venema bij deze pilot.  Overbeek: “Het is fijn om samen te werken met een netwerk van partijen dat de weg kent en weet hoe je stappen kunt maken.”

De Groeiversneller Gelderse demonstratiepilot

Op donderdag 17 juni 2021 reikte de Arnhemse wethouder Jan van Dellen de eerste voucher uit aan Hans Venema van Venema E-Mobility Charge Systems, namens provincie Gelderland en de gemeente Arnhem. De voucher is onderdeel van een pilot binnen het programma De Groeiversneller.

‘Met je auto het licht in huis aandoen’

Overbeek: “We zitten midden in een energietransitie en hebben te maken met fluctuerende energiestromen, zoals wind- en zonne-energie. Ons huidige energienet kan het allemaal maar lastig aan. We moeten daarom het systeem slimmer maken. Eén van de oplossingen is het CASIO-systeem.” Met CASIO gaat Venema een stap verder dan ‘vehicle-to-grid’ (V2G), waarbij de opgeslagen energie in de batterij van een elektrische auto terug geleverd kan worden aan het elektriciteitsnet. “We brengen energie zo optimaal mogelijk naar auto’s, gebouwen en dergelijke, en kunnen energie dírect opslaan in de batterij, in de auto of in de grond. Met de batterij van je auto kun je ’s avonds het licht in je huis aan doen. De energie die je lokaal opwekt laten we zo min mogelijk het energienetwerk in gaan, en ontlasten dus zo het net.”  Zonnecellen wekken gelijkstroom (DC) op waarna een omvormer het omzet in wisselstroom (AC), zo kan de stroom uit het stopcontact komen. De accu’s in elektrische auto’s gebruiken echter gelijkstroom (DC), wisselstroom (AC) kan niet opgeslagen worden in een batterij, ook daar zit een omvormer tussen. Met CASIO zijn deze type omvormers niet meer nodig.

‘Door verbinden versnellen we’

Het energiecluster Connectr Energy Innovation, gevestigd op IPKW, zet zich in om de energietransitie te versnellen, via een innovatie programma, innovatie lab en shared facilities. Jeroen Herremans, directeur van Connectr: “Voor een succesvolle energietransitie moeten we leren, innoveren en samenwerken. Door gezamenlijk de schouders er onder te zetten, met een heel netwerk van bedrijven in de regio, kunnen we meer economie halen uit innovaties. We zijn blij Venema te kunnen helpen met het mogelijk maken van deze demo, de samenwerking met het onderwijs uit te breiden en de faciliteiten van Connectr (het Elaad testcentrum) te benutten. Door verbinden versnellen we”. Overbeek: “Wij zijn een technisch bedrijf en niet bezig met dit soort trajecten. Connectr legt voor ons verbindingen met relevante partijen, dat helpt ons de goede weg te vinden. Er zit zoveel kennis in deze omgeving, door samen te werken kunnen wij onze R&D versterken.” Connectr is een initiatief van Kiemt, de HAN, IKPW en Oost NL. De Provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem zijn supporters van het initiatief.

100 procent NL

Overbeek: “Het leuke van CASIO is, dat het een 100 procent Nederlands product is! Wij maken gebruik van de techniek die de TU Delft ontwikkelde. Verder werken we samen met een Gelderse IT specialist, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC’s, veel studenten hebben meegewerkt aan CASIO. We zijn dit project twee jaar geleden gestart, als onderdeel van een project om de netstabiliteit in oude woonwijken te verbeteren. Het plan was om te testen in een woonwijk maar door corona liep alles anders.  We zijn blij met IPKW als testlocatie; het is dichtbij dus we kunnen de kinderziektes er snel uithalen. Ook de samenwerking met Connectr en Elaad, het overkoepelde testcentrum voor netwerkbeheerders en ontwikkelaars van laadinfra, is zo heel makkelijk. We wisselen veel kennis met elkaar uit. En we creëren hier een omgeving waar de HAN onderzoek kan doen. Diverse universiteiten en hogescholen ontwikkelen theoretische modellen, in de testomgeving kunnen ze onderzoeken of het werkelijk zo werkt.”

Productie in de regio

Overbeek is duidelijk over Venema’s ambitie: “Op het gebied van DC laadsystemen willen we een belangrijke speler zijn. Dat zijn we al wel, maar we kunnen verder opschalen. Verder willen we de laadpalen in de régio produceren. Een laadpaal heeft een heel gewicht, het zou onzinnig zijn om de productie uit te besteden aan een Oost-Europees land, om vervolgens alles weer op de boot terug te zetten, denk aan de CO2 uitstoot. We zijn nog wat aan het pionieren, Connectr denkt met ons mee; hoe we op een goede manier in de volgende fase komen.”

Via De Groeiversneller ondersteunen de provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem innovatieve bedrijven die hun producten willen uittesten in een ‘real life’ omgeving. Oost NL voert het programma uit.

Bent u ondernemer in de energiesector in Gelderland en wilt u voorbereidingen treffen om uw innovatie in de praktijk te demonstreren in samenwerking met het programma Connectr? Dan kan De Groeiversneller Demonstratie Ondersteuning u mogelijk ondersteunen met kennis, netwerk en geld.