Header fallback 1

SAIA Agrobotics

SAIA Agrobotics, een tech spin-off van Wageningen University & Research, kan haar roboticatechnologie voor de glastuinbouw verder ontwikkelen met een investering uit ION+, een innovatiefonds voor mkb-ers in Gelderland. Oost NL is fondsmanager van ION+. SAIA ontwikkelt robots die menselijke handelingen in kassen kunnen overnemen

Voor telers in de glastuinbouw, in Nederland maar zeker ook wereldwijd, wordt het steeds problematischer om medewerkers te vinden. Deze trend ligt in de lijn der verwachtingen, aangezien veel werkzaamheden in de kas fysiek zwaar en monotoon zijn. De vraag naar automatisering vanuit deze sector is daarom groot. “Telers kunnen niet wachten als we ze spreken. Met deze investering hopen we zo snel mogelijk een oplossing te kunnen bieden”, zegt Ruud Barth, CEO van SAIA Agrobotics. “De afgelopen 20 jaar heeft Wageningen University & Research veel ervaring opgedaan in de glastuinbouw met robots. We zien dat de techniek nu rijp is om commercieel in te zetten.”

SAIA’s focus ligt op het robotiseren van menselijke handelingen in de kas: “Bijvoorbeeld het blad knippen of het oogsten, veelal handwerk, iets dat ook door een robot kan worden gedaan. Voor een standaard formaat kas praten we daarbij al over tientallen miljoenen bladeren en vruchten die per jaar moeten worden geknipt of geplukt”, legt Dr. Barth uit. “We zien dat robots nu stapsgewijs het handwerk kunnen gaan overnemen; de techniek is de afgelopen tijd enorm snel verbeterd”. Daarbij kijkt SAIA verder dan alleen de robotica: “We ontwikkelen een integrale systeemoplossing, waar ook teeltsysteem en rassenoptimalisatie worden mee genomen.”

Investering uit ION+

Vanuit het Gelderse fonds ION+ ontvangt SAIA Agrobotics een financiering. ION+ is een innovatiefonds voor mkb’ers in Gelderland en wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en een bijdrage uit het Europese subsidieprogramma OP-Oost. Oost NL is fondsmanager. Carl Heijne, investment manager Food bij Oost NL over de investering: “SAIA creëert met haar technologie maatschappelijk rendement door het produceren van duurzaam en gezond voedsel binnen de glastuinbouwsector. De behoefte aan goed voedsel is met de sterke groei van de wereldbevolking enorm. Met ION+ en de bijdrage vanuit de Thematische Technology Transfer fonds kunnen we SAIA ondersteunen in deze fase van technologie naar de markt.”

In een eerder stadium ondersteunde provincie Gelderland het bedrijf via het programma De Groeiversneller, het programma dat Oost NL uitvoert voor de provincie Gelderland. Gelderland wil innovaties in de foodsector versnellen. Niet alleen om te zorgen voor voldoende voedsel, maar ook inkomsten voor bedrijven.

OP Oost