Oost NL

Parenco

Papierfabriek Parenco, een van de negen papierfabrieken in de Provincie Gelderland, start duurzame projecten die tot nieuwe bedrijfsactiviteiten kunnen leiden. 

De vraag naar grondstoffen voor papier is groeiende. De papierproductiesector zoekt naar alternatieve grondstoffen, zoals bermgras.

In Nederland dient 1,5 miljoen ton per jaar aan (berm)gras verwerkt te worden (compostering en vergisting). Een behoorlijk maatschappelijke kostenpost, terwijl bermgras een waardevolle grondstof is.
 

Newfoss

 
Het bedrijf Newfoss heeft technologie ontwikkeld om bermgras op te werken tot vezels, die geschikt zijn voor kartonfabricage. De firma Hooijer uit Doorwerth heeft een biomassaopslag, waaruit de “shreds en chips” geproduceerd worden uit groenafval voor de energievoorziening van Parenco. Oost NL is nauw betrokken bij Parenco en zit samen met deze twee bedrijven ook in dit consortium van Rijkswaterstaat, waterschap, bedrijven en gemeenten voor de technische, logistieke en organisatorische begeleiding. Ook voor de mogelijke financiering van de Newfoss-units in 2019 komt Oost NL in beeld samen met het Groenfonds.