Foto Provincie Gelderland - Peter Kerris - Gasthuus Winterswijk

OHG - Cases

Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) levert maatwerk bij het revitaliseren, herstructureren en transformeren van werklocaties en beeldbepalende locaties met (dreigende) leegstand in Gelderland. OHG is een van de fondsen onder Topfonds Gelderland. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van ons werk.

NYMA en Zwitsal bedrijventerrein

NYMA in Nijmegen en het Zwitsal terrein in Apeldoorn waren voorheen industriële gebieden. Er bevinden zich hier verschillende gebouwen met een monumentale waarde. Beide projecten staan voor eenzelfde uitdaging. Ze zoeken de juiste combinatie tussen de functionele structuur van ‘industrieel erfgoed’ en een authentieke, historische uitstraling van het gebied.

NYMA

Beide projecten staan voor een goede samenwerking tussen bewoners, ondernemers, lokale overheden en non-profit organisaties om het gebied een nieuwe functie geven. Zo kunnen wij in goede samenwerking een toekomstbestendige plek creëren met duurzame elementen, om het gedachtengoed van de circulaire economie zoveel mogelijk in praktijk te brengen.

OHG heeft deze twee projecten als een onafhankelijke en bemiddelende partij begeleid. OHG heeft in kaart gebracht hoe de ontwikkelaar is geselecteerd, hoe de eigendomsverhoudingen van het vastgoed zijn en hoe de financiering is geregeld, aanbevelingen geformuleerd en vervolgacties ondernomen. Deze transparante werkwijze en openheid in de samenwerking heeft geleid tot een mooie co-creatie. Daarnaast is OHG gevraagd mee te denken in hoeverre er een haalbare businesscase kan worden gemaakt met een passende combinatie van haar ontwikkel- en financieringskracht.

 

Landgoed Wildbaan

Landgoed Wildbaan

Het landgoed De Wildbaan kwam begin jaren negentig in eigendom van de familie Altena. Wijlen heer Altena heeft het huis gerenoveerd, in samenwerking met de gemeente Brummen. De Wildbaan is gereed gemaakt voor kantoorverhuur en gedeeltelijke bewoning. In 2015 komt de verantwoordelijkheid voor het landgoed bij zijn vrouw en twee kinderen te liggen. Door de verzadiging van de kantorenmarkt, met leegstand als gevolg, voelden zij zich genoodzaakt de huidige bestemming te heroverwegen. 

Zij hebben besloten een nieuwe herbestemming te vinden voor het landgoed met het maatschappelijk belang voorop. De nadruk ligt nu op de intensieve zorg voor dementerende ouderen. Het college van B&W van Brummen heeft in principe zijn medewerking toegezegd, maar ergens wringt de schoen nog.

OHG heeft het eerste verkennende gesprek gevoerd met de eigenaren. We kijken nu hoe zij samen met de gemeente tot een oplossing kunnen komen met als doel: de levering van intensieve zorg en de verduurzaming van toekomstbestendige gebouwen.

 

Dorpscentrum Heteren

Dorpscentrum Heteren

Na negentien jaar voorbereiding is het vernieuwen van het Dorpscentrum Heteren van start gegaan. Heteren gaat een dorpscentrum realiseren met winkels en een bibliotheek die ook als een soort ‘inloophuis’ c.q. ‘huiskamer’ zal functioneren voor omwonenden. Naast nieuwbouw appartementencomplexen krijgt het hart van Heteren ook zestien koopwoningen. De eerste paal is geslagen in het derde kwartaal van 2020 en wordt opgeleverd eind december 2021.

OHG heeft haar bijdrage geleverd in de vorm van ontwikkelingsactiviteiten, het bij elkaar brengen van diverse partijen om uit de impasse te komen waarin de ontwikkeling terecht is geraakt. Mede daardoor is ook de financiering rond gekregen. De in eerste instantie gevraagde financiering vanuit OHG bleek hiermee niet meer nodig te zijn.

De Smeltkroes

Smeltkroes Nijmegen

In Nijmegen is de Smeltkroes ontstaan. Een “tijdelijke” broedplaats voor creatieve en ambachtelijke lokale partijen op het voormalige Honigterrein aan de Waal. De locatie wordt in 2021 aangewend voor de beoogde ontwikkeling van woningen. De huidige gebruikers van het terrein zullen plaats moeten maken voor deze nieuwe voorzieningen. Op het iets verder gelegen NYMA-terrein is voor hen een passende locatie gevonden. Wel zullen hiervoor een aantal oude fabriekshallen moeten worden herontwikkeld. De gebruikers van de Smeltkroes willen dit in eigen beheer doen en hebben zich goed georganiseerd om dit samen op te pakken. De gemeente faciliteert door het terrein gereed te maken voor verkoop en aanpassingen te realiseren in lijn met de wensen van alle betrokkenen. De grond is uitgegeven in erfpacht.

In de markt wordt een bancaire lening aangetrokken via de Triodos Bank.  OHG faciliteert het begeleiden en structureren van dit financiële proces en onderzoekt de aanvullende financiering.

Wonen en zorg - 't Gasthuus Winterswijk

Gasthuus-Winterswijk

OHG heeft in Winterswijk ’t Gasthuus geholpen met de realisatie van 18 woon-/ zorgappartementen in een voormalig winkelpand. De appartementen zijn gerealiseerd om ouderen een veilige en betaalbare woning te kunnen bieden.

Met financiële steun uit het fonds OHG is de voormalige winkelruimte herontwikkeld tot zelfstandige appartementen en een ontmoetingsruimte voor ouderen uit heel Winterswijk. Na de verkoop aan een belegger is aan OHG het geleende geld inclusief rente terugbetaald. Lees meer...

Wonen en werken - Fliegerhorst

De Fliegerhorst

OHG helpt met de herontwikkeling van het voormalige militaire terrein in Teuge, Fliegerhorst.

Fliegerhorst is een monument en de winnaar van de Steengoed Benutten Challenge 2018.

Werklocaties

OHG ondersteunt verschillende gemeenten zowel als procesbegeleider als mogelijk (risicodragend) financier bij

  • De herstructurering en transformatie van werklocaties
  • Het vergroenen van bedrijventerreinen.

De Kraanvogel in Wijchen

Transformeren werken naar wonen

't Veen in Hattem

Transformeren werken naar wonen

Bedrijvenpark Zelhem

Herstructurering in samenwerking met Werklocaties en Klimaatadaptatie