Oost NL

Monitoringsysteem geeft ouderen stukje waardigheid terug

Het Nijmeegse bedrijf InstantCare ontwikkelt een monitoringsysteem voor incontinente ouderen dat zowel cliënten als zorgmedewerkers ontlast en tijd bespaart. Via geleiding van een sensorstrip in het incontinentiemateriaal kunnen verpleegkundigen in een app aflezen wat de vervuilingsgraad is en bepalen of een bewoner verschoond moet worden. Verzorgers kunnen snel handelen wanneer het nodig is; dit voorkomt doorligwonden en andere infecties.

Met InstantCare zijn (nachtelijke) controles niet meer nodig en hoeven ouderen geen onnodige belastende handelingen te doorstaan.“Wij geven ouderen een stukje van hun waardigheid terug,” zegt Maria Penedo Cumplido, Chief Operating Officer bij InstantCare.Met een voucher van De Groeiversneller financierde InstantCare een expert voor het maken van een businessplan en begeleiding bij een leningaanvraag.

 

Geen onnodige belasting meer

Maria Penedo Cumplido vertelt hoe Alberto Muñoz, de CEO van InstantCare, een paar jaar geleden in een verpleeghuis in Spanje zag hoe een demente man verschoond werd. De man verzette zich hevig en sloeg om zich heen. Het was zwaar voor zowel de bewoner als de zorgverlener. Muñoz vond het pijnlijk om te zien en dacht: ‘Dit moet toch anders kunnen!’ Penedo Cumplido legt uit: “Het kan voor demente ouderen heel ingrijpend zijn wanneer medewerkers intieme delen aanraken. Met de sensorstrip hoeven verzorgers patiënten niet onnodig te belasten.” Dit scheelt ook veel tijd. In verpleeghuizen in Nederland is gemiddeld 70% van alle bewoners incontinent. Het aantal bewoners neemt toe en het personeelstekort is groot. “We concentreren ons momenteel op ouderen in verpleeghuizen, daar kunnen we nu het meeste betekenen,” aldus Penedo Cumplido. 

App geeft verzadigingsniveau aan

InstantCare kan zowel urine als ontlasting detecteren en is geschikt voor alle soorten en merken incontinentiemateriaal. De zorgmedewerker plakt de sensorstrip aan de binnenkant van een luier of ander materiaal. De strip checkt iedere minuut de vervuilingsgraad en is verbonden met een sensorclip aan de buitenkant. Die stuurt een signaal naar de InstantCare app waar het ‘verzadigingsniveau’ af te lezen is. De verzorger kan zo op afstand bepalen of en wanneer de patiënt verschoond moet worden.

Zorgmedewerkers reageren positief

InstantCare doet momenteel meerdere pilots bij zorginstellingen. De reacties van medewerkers zijn positief. “In een eerste gesprek zijn ze soms sceptisch, ze moeten al zoveel innovaties testen. Als ze met InstantCare werken zijn ze heel blij met ons systeem,” vertelt Penedo Cumplido. Draagvlak is belangrijk voor het succes van een nieuw product, daarom besteed InstantCare veel aandacht aan training en begeleiding van medewerkers. “InstantCare is een nieuwe manier van werken, daar hoort een nieuw werkproces bij. Wij helpen verzorgenden en managers daarbij. En we zeggen; vertel ons wat je nog meer nodig hebt, dan ontwikkelen wij het verder.”

Speciale versie voor thuiszorg

InstantCare is ook toepasbaar voor hulpbehoevenden die thuis wonen, zoals jongeren die na een ongeluk niet meer aanvoelen wanneer zij naar de wc moeten. InstantCare gaat in gesprek met thuiszorgorganisaties en ontwikkelt een versie die thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers kunnen gebruiken.

De Groeiversneller

Via het programma Startup Accelerator kwam InstantCare in contact met Oost NL. De ontwikkelingsmaatschappij wees het bedrijf op het ondersteuningsprogramma De Groeiversneller.  “We hadden een fijn gesprek waarin we veel informatie kregen over financiële mogelijkheden voor ons bedrijf, ook voor latere fases. Oost NL dacht met ons mee. We hebben nog steeds contact, de band blijft. Ze attenderen ons op programma’s en activiteiten die voor ons van belang kunnen zijn,” zegt Penedo Cumplido. Met financiële ondersteuning van De Groeiversneller kon InstantCare een expert inschakelen om alle documenten voor een leningaanvraag in orde te laten maken. Die aanvraag is inmiddels goedgekeurd zodat InstantCare het systeem verder kan ontwikkelen, en ouderen met incontinentieproblemen een stuk waardigheid terug krijgen.