Oost NL

Mineral Valley Twente

Een gezonde bodem is voorwaarde voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige productie van gezond en lekker voedsel. Twente kent veelal zandbodems die snel kunnen verschralen. Dat is slecht voor de boer en ook slecht voor het milieu. Daarom gaan 14 Twentse gemeenten aan de slag met een ambitieus innovatieprogramma voor de agrarische sector. Het programma richt zich op de problemen en kansen op het gebied van mest en bodem.

Een belangrijk deel van het programma richt zich op bodemgezondheid. Daarnaast zoekt men naar innovatieve oplossingen om het mestoverschot aan te pakken. Mest bevat belangrijke bestanddelen die toepassing vinden zowel binnen als buiten de landbouw. Naast hoogwaardige meststoffen voor de export, kan je ook denken aan het produceren van textiel en andere materialen en producten uit mest.

Met dit initiatief willen de 14 gemeenten de Twentse economie aanjagen en een bijdrage leveren aan een gezonde en circulaire landbouwsector. Ambitie is om in 2030 met Mineral Valley Twente voorop te lopen in de ontwikkelingen op het gebied van bodemgezondheid en de waardevermeerdering van mest.

Regionaal

Het programma sluit aan bij lopende initiatieven in de regio en zorgt voor het leggen van verbindingen en de intensivering van samenwerking op regionaal niveau. Bij de uitvoering werken onder meer samen LTO, NVV/POV, Friesland Campina, Waterschap Vechtstromen, ForFarmers, Rabobank, mestverwerkers  en -distributeurs, kennisinstellingen, de provincie Overijssel en Oost NL. 

Na de definitieve financiering voor Mineral Valley Twente, is Oost NL een van de uitvoerders bij het operationele programma.