Header fallback 1

Lead Pharma

Lead Pharma ontwikkelt onder meer medicijnen om chronisch hartfalen stop te zetten of te vertragen. Dergelijke medicijnen bestaan nog niet.

Nieuw medicijn

Chronisch hartfalen behoort tot de grootste patiëntenpopulatie waarvoor geen medicatie voor handen is. De kwaliteit van leven neemt drastisch af en de prognose voor deze patiënten is zeer slecht. Binnen 5 jaar is 70% overleden. Alle medicijnen die thans aan patiënten met chronisch hartfalen worden verstrekt, zijn niet in staat het ziekteproces een halt toe te roepen. Lead Pharma wil de eerste zijn om een effectief genezend medicijn op de markt te brengen.

Groeiende markt

De markt voor medicijnen tegen chronisch hartfalen groeit en kent een wereldwijde omzet van ruim twaalf miljard dollar per jaar. De bestaande medicijnen doen echter alleen aan symptoombestrijding zoals plaspillen en bloeddrukverlagende middelen. Lead Pharma heeft de kennis en ervaring die reëel uitzicht bieden op de ontwikkeling van doorbraakmedicijnen die de kwaliteit van leven van patiënten aanmerkelijk zal verbeteren.