Header fallback 1

iPro-N

In de zomer van 2019 werd het INTERREG-project iPro-N afgesloten. De afgelopen vier jaar begeleidde iPro-N in totaal 140 ondernemers en ondersteunde 64 prototype-ontwikkelingsprojecten. De provincie Overijssel was een van de financiers van het programma, waarbij Oost NL optrad als leadpartner.

  • ​Bekijk de belangrijkste feiten en cijfers op www.ipro-n.eu – met veel interessante video's over de innovaties van deelnemende bedrijven.
  • Of download het eindverslag (PDF), waarin acht ondernemers aan het woord komen over hun prototype-ontwikkeling.
  • Inmiddels is het programma voortgezet met iPro-N Continued - waar in zes projecten verder wordt gewerkt aan innovaties. 

INTERREG-projecten zoals iPro-N stimuleren innovatieve, grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese regio's en zorgen tegelijkertijd voor economische ontwikkeling. Het project iPro-N richtte zich op het thema Smart Industry: het intelligent maken van producten en productieprocessen. Nederlandse en Duitse bedrijven konden een beroep doen op het programma om samen tot oplossingen te komen voor innovatie-uitdagingen.

Innovatie door intelligente producten

Door het relatief hoge risico  is het voor mkb-bedrijven  vaak een grote stap om te investeren in ontwikkeling. De financiële bijdrage van iPro-N dekte tot maximaal 50% van de kosten. Daarmee konden ondernemers een conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie, of de bouw van een prototype deels financieren. Belangrijke stappen naar de vermarkting van nieuwe producten. In totaal werd er zo  8,6  miljoen euro geïnvesteerd in innovatie en maakte het programma 5,1 miljoen euro los bij bedrijfsleven zelf.

De onder de vlag van iPro-N ontwikkelde prototypes en deelnemende bedrijven zijn divers van aard: Van de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven transportfiets om een beladen pallet te kunnen vervoeren, tot het energiezuiniger maken van afzuiginstallaties op cruiseschepen. En van intelligente gevels van gebouwen die zelf aangeven wanneer onderhoud nodig is, tot collaboratieve robots die mensen assisteren bij eenvoudige en complexe taken.