Oost NL

Health Valley en De Groeiversneller ondersteunen RenalTracker

RenalTracker heet het nierpatiëntenplatform dat het bedrijf Binnovate Digital Health in Nijmegen aan het ontwikkelen is. Via netwerkorganisatie Health Valley krijgt RenalTracker financiële steun van De Groeiversneller, voor het uitbouwen van het platform. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van technologieën uit de gamewereld, denk aan mogelijkheden om de interactie tussen mens en website (user interface) en de gebruikerservaring te verbeteren. ‘RenalTracker helpt nierpatiënten bij het uitstellen van de behandeling met nierdialyse’, verklaart Ad Linssen, chief financial officer (CFO) van Binnovate Digital Health. ‘Deze preventie gebeurt met therapie via ons digitale platform, die zich richt op preventie onder meer door het veranderen van eetgedrag en levensstijl.’

Nierpatiënt en kosten gezondheidszorg

Ad Linssen benadrukt het belang van zo’n digitale therapie als RenalTracker voor het welbevinden van nierpatiënten én voor het terugbrengen van de kosten van de gezondheidszorg. ‘Voor een nierpatiënt die drie dagen in de week nierdialyse moet laten doen, heeft dit ingrijpende gevolgen. Bovendien kost deze behandeling al gauw 90.000 euro per jaar.’

Door nierpatiënten toegang te bieden tot meer informatie over voeding en voor hen gezonde recepten kunnen ze op een manier die bij hen past werken aan het verbeteren van hun eetgewoonten. ‘We richten ons nadrukkelijk ook op het verbeteren van therapietrouw, zoals het starten met en volhouden van trainingsprogramma’s. Soms gebeurt dit met quizvragen, dat werkt vaak goed.’

Nierpatiënten moeten onder meer in de gaten houden dat ze geen of niet te veel zout eten. ‘Stoppen met zout eten is niet genoeg. Zout zit in heel veel producten, zonder dat je er erg in hebt’, zegt Ad Linssen. ‘Bovendien zitten er in allerlei voedingsmiddelen andere stoffen die niet goed zijn voor nierpatiënten. Zoals dierlijke eiwitten in vlees en eieren en kalium in broccoli en bananen. Van te veel kalium kunnen nierpatiënten hartritmestoornissen van krijgen.’

Health Valley en De Groeiversneller

Via Rockstart, het programma voor innovatieve startups in de gezondheidszorg, vestigden Kirby Binayao en co-founder Karen Naranjo drie jaar geleden het bedrijf Binnovate Digital Health op de Novio Tech Campus in Nijmegen. ‘Nijmegen is een echte Health Valley met veel vernieuwende healthbedrijven en mogelijkheden om startende ondernemers te ondersteunen’, constateert Ad Linssen. Via netwerkorganisatie Health Valley kwam RenalTracker in contact met Oost NL en De Groeiversneller, als ook met het RedMedTech Discovery Fund. ‘We hebben een voucher van De Groeiversneller ontvangen voor verdere productontwikkeling. Daardoor hebben we bijvoorbeeld in 2018 het Nijmeegse bedrijf Orikami kunnen inhuren, dat heel goed is in de analyse van data.’

Internationale belangstelling

De volgende stap is het klinisch testen van RenalTracker met behulp van een groep van vijftig tot honderd nierpatiënten. ‘Naast het schaalbaar maken van het programma, moeten we natuurlijk ook het bewijs leveren dat het gebruik van RenalTracker goede resultaten oplevert’, zegt Ad Linssen. Internationaal is er veel belangstelling voor het platform, waarmee grote groepen nierpatiënten bereikt kunnen worden. Zo is RenalTracker een van de vijftien deelnemers aan de KidneyX Redesign Dialysis-competitie in Amerika. En een van de negen veelbelovende startups, die het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan het acceleratorprogramma van het Duitse bedrijf B.Braun, wereldwijd een van de belangrijkste producenten van nierdialysesystemen.