Header fallback 1

Groot Zevert Vergisting

Groot Zevert Vergisting BV uit Beltrum heeft zich gespecialiseerd in het produceren van biogas, op basis van mest. Mede door een investering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland is hun biovergister uitgebreid en wordt in de Achterhoek nu een duurzame, circulaire economie gecreëerd op basis van groene energie.

 

Wat doet Groot Zevert Vergisting precies?
Joris Groot Zevert, directeur Groot Zevert Vergisting BV: “Groot Zevert kent een lange geschiedenis. Het bedrijf is in 1958 door mijn opa opgericht als loon- en grondverzetbedrijf in de agrarische sector. We ondersteunen boeren bij de dagelijkse werkzaamheden. Als grond bemest of ingezaaid moet worden, leveren wij daar apparatuur en mensen voor. In 2004 kwam daar een nieuw bedrijf bij: Groot Zevert Vergisting BV, een bedrijf dat zich richt op de productie van biogas op basis van mest.”

Hoe is Groot Zevert in aanraking gekomen met biovergisting?
“Onze klanten zijn veehouders. Daar zijn veel koeien en varkens. Die zijn goed voor het produceren van voedsel, maar die poepen ook heel veel. Omdat de overheid de bemestingsnormen in de afgelopen jaren heeft aangescherpt, heeft ‘Nederland BV' een mestoverschot. Daarmee wilden wij wat doen. Dus hebben we sinds 2004 een biovergister, waarmee we biogas produceren. Dat werkt zo: we halen mest op bij boeren en dat warmen we op tot 37 graden. Bij die temperatuur komt er methaan (biogas) vrij. Dit biogas verbranden we over een Warmte Kracht Koppeling. Die duurzame energie wordt vervolgens aan het elektrische net geleverd. Vanaf 2017 gaan we ook nog eens 1000 m3 biogas per uur leveren aan een zuivelfabriek in de regio. Als je alle vrijkomende energie omrekent, kunnen wij een dorp van zestienduizend mensen voorzien van energie.”

Wat heeft Groot Zevert Vergisting BV met de investering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland gedaan?
“We hebben met de financiering onze biogasinstallatie kunnen uitbreiden. Naast de bouw van extra’s silo’s hebben we ook ons bestaande systeem gerepowered. Alles bij elkaar kunnen we nu meer mest verwerken dan ervoor. Sinds dit jaar leveren we geen energie meer aan het net. Het ruwe biogas in onze silo’s zuigen wij af en gaat direct door naar een zuivelfabriek in de regio. Daarmee creëren we een lokale, circulaire economie. Een koe produceert melk, maar ook mest.  Van de mest maken we duurzame energie. Die wordt gebruikt door de fabriek die de melk van de koe verwerkt. Mooier krijg je het haast niet, toch?”

Wat is het belang van jullie installatie?
“In eerste instantie leveren we duurzame, groene energie in de vorm van biogas. Kijk, aardgas zit al miljoenen jaar in de grond en dat trekken wij er nu in zo’n honderd jaar helemaal uit. Dat is eindig. Daarvoor moeten dus oplossingen worden bedacht. Oplossingen die zowel goed voor het milieu als commercieel interessant zijn. Duurzaamheid is in de basis een containerbegrip. Ik bedoel: als het geen geld oplevert, gaat de duurzaamheid direct de prullenbak of container in. Je moet er dus een goed verdienmodel omheen creëren. Wij hebben de hele ‘handel en wandel’ volledig zelf in handen en hebben er controle op.”

Wat is de toegevoegde waarde van Oost NL voor Groot Zevert Vergisting BV?
“Met de uitbreiding van onze installatie is veel geld gemoeid. Bij een eventuele investering wordt onder meer gekeken naar het eigen vermogen. Als kleine ondernemer was die bij ons niet voldoende om de financiering ‘dicht’ te krijgen, terwijl de bank wel zei: dit is een goed project. Zo zijn we bij Oost NL terecht gekomen. In ons geval heeft Oost NL het laatste stuk van de investering op zich genomen. Dat is exact het laatste stuk waar iets meer risico ligt. Risico die de provincie durft en moet nemen om onze economie te steunen. Zodat jij en ik er uiteindelijk allemaal beter van worden. Van zo’n installatie als wij hebben, zo doordacht qua techniek en uitvoering, daar zijn er maar weinig in Nederland.”

Waarom zou je Oost NL aanbevelen aan anderen?
“Oost NL is, naast een financier, ook erg bezig met persoonlijk contact. Ze hielden me constant een spiegel voor. Ik had zelf een begeleider die één-op-één met me sparde over bedrijfsgerelateerde zaken. Dat is heel verfrissend. Je kent je eigen bedrijf door en door, maar iemand die op een andere manier objectief naar de zaken kijkt: daar heb je altijd wat aan.”

De Groeiversneller
Groot Zevert Vergisting ontving via Oost NL ook een voucher vanuit het programma De Groeiversneller. Daarmee schakelt het bedrijf expertise is voor financiële vraagstukken. Met De Groeiversneller ondersteunt de provincie Gelderland mkb’ers die willen groeien, met kennis, netwerk en geld.

Video impressie