Header fallback 1

Groen Gas Gelderland

Groen Gas Gelderland bouwt in het glastuinbouwgebied Bergerden een biomassavergistingsinstallatie waarmee vanaf medio 2016 groengas geleverd uit vooral mest en gras. De werd mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (Topfonds Gelderland), eind 2020 werd die lening afgelost. 

Als grondstoffen kiest Groen Gas Gelderland voor dierlijke mest, afkomstig uit de intensieve veeteelt. Daarmee levert de vergistingsinstallatie een bijdrage aan het terugdringen van het mestprobleem in Nederland. Een tweede grondstof is gras, afkomstig van bermonderhoud en uit de natuur. Ook andere biomassa is bruikbaar, zoals groen afval uit de (glas)tuinbouw.

Kringloopeconomie

Het gewonnen groengas vloeit naar het aardgasnetwerk van Liander in Huissen. De groencertificaten die dit oplevert komen beschikbaar voor het regionale openbaar vervoer. De vloeibare CO2 gaat via een vaste afnemer naar onder andere de glastuinders van Bergerden. CO2 is een organische bouwsteen voor de plantenteelt en daarom zeer welkom. Het herwonnen fosfaat gaat naar het buitenland. Meerdere kringloopketens worden zo gesloten: hergebruik van regionale biomassa, hergebruik van CO2 en hergebruik van meststoffen.