Oost NL

Greenport

Gelderland en de provincie Lubelskie in Polen willen hun jarenlange culturele band ook een economische inhoud geven. Onze tuinbouwbedrijven in Greenport Gelderland (voorheen Betuwse Bloem) tonen belangstelling voor toekomstige samenwerking met deze regio. In Lubelskie zijn er immers veel tuinbouwbedrijven gespecialiseerd in het kweken van bloemen, groenten en veel soorten zacht fruit.

Op verzoek van de provincie Gelderland onderzocht Oost NL de samenwerkingsmogelijkheden tijdens een bezoek aan Polen, in februari 2014. Onze conclusie is dat met name gespecialiseerde Poolse adviseurs en toeleveranciers, onder meer voor de machinebouw, interesse tonen in onze fruitsector. Voorwaarde voor succes is dat deze samenwerking daadwerkelijk tot nieuwe business leidt voor beide partijen. Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij voorgelegd aan de provincie Gelderland. De provincie bepaalt op basis van deze rapportage hoe zij de samenwerking met Polen verder zal vormgeven.

Matchmaking

Een mogelijk positief resultaat op de korte termijn is het organiseren van een bezoek van Gelderse bedrijven aan een internationale fruitbeurs in Polen, gecombineerd met individuele bedrijfsbezoeken. Van deze vorm van matchmaking tussen Poolse en Gelderse bedrijven, zullen beide partijen kunnen profiteren.