Oost NL

Gannet

In Nederland komen jaarlijks 25.000 heupfracturen voor. De keuze is dan: de heup repareren of een kunstheup. Bij beide ingrepen is het percentage complicaties hoog. Het Hengelose Gannet biedt een oplossing: een implantaat dat complicaties bij heupfracturen fors reduceert. Door een investering van Oost NL uit het Innovatiefonds Overijssel kan Gannet het implantaat verder ontwikkelen en vermarkten.

Wat doet Gannet precies? 

Marc Sanders, directeur Gannet: “Als je je heup breekt, zijn er eigenlijk maar twee oplossingen: of je krijgt een kunstheup of er wordt een pen in de heup gezet, een zogenoemde ‘kopsparende interne fixatie’. Voor dat laatste hebben wij een pen ontwikkeld die een betere fixatie geeft dan andere pennen op de markt. Hij zit steviger waardoor er minder snel een nieuwe operatie nodig is. Het aantal heroperaties, zo blijkt uit ons eigen onderzoek, wordt aanzienlijk gereduceerd, tot wel vijftig procent. Dat is niet alleen prettig voor de patiënt, maar bespaart de zorg ook enorm veel kosten.”

Hoe ben je achter het concept van het Gannet-implantaat gekomen?

“Een traumachirurg uit Enschede had meegedaan aan een onderzoek van een student rondom de heroperaties van heupfracturen. Hij kwam tot de conclusie dat het aantal heroperaties (of: re-interventies) wel erg groot was. Hij vroeg zich af of dat beter kon. Toen is hij zo’n tien jaar geleden in contact gekomen met Baat Medical, waar ik als aandeelhouder bij betrokken ben. Baat Medical maakt trauma- en orthopediematerialen en zo is het balletje gaan rollen. We zagen al snel dat Gannet los moest staan van Baat Medical en hebben daarom een aparte bv opgericht. Ons implantaat wordt inmiddels verkocht in elf Nederlandse ziekenhuizen.”

“Met de Gannet is de kans dat je een tweede keer geopereerd moet worden fors minder dan bij andere heup-implantaten”

Wat is het maatschappelijk belang van de Gannet?

“In het kort: we besparen de Nederlandse zorg jaarlijks zo’n acht miljoen euro. Dat is één ding, maar een ander aspect is misschien nog wel belangrijker. Als je jong bent, is een kunstheup verre van ideaal. Maar die ga je waarschijnlijk wel krijgen wanneer er een heroperatie nodig blijkt. Zo’n prothese gaat maar vijftien jaar mee. Gevolg: je zal op termijn onherroepelijk in een rolstoel belanden. Kortom: je wil dat jonge mensen zo lang mogelijk hun eigen heup behouden. Met de Gannet is de kans dat je een tweede keer moet worden geopereerd gewoon fors minder.”

“Komt bij dat je hoogbejaarde mensen überhaupt liever niet opereert: die komen er na het ziekenhuis misschien niet eens meer uit. De Gannet is ook daar dus ontzettend van belang. Voor mij is het niet meer de vraag of we succesvol gaan zijn, maar eerder hoeveel tijd het nog gaat kosten.”

Gannet bespaart de Nederlandse zorg jaarlijks zo’n acht miljoen euro.

Wat hebben jullie met de investering van Oost NL gedaan?
“Als start-up in de medische sector heb je een ontzettend lange adem nodig. Het is een heel lang traject om een product op de markt te krijgen. Daar heb je gewoon geld voor nodig. Voor ons is het een echte groeifinanciering.

We werken nu al een aantal jaar met Oost NL samen. Bij de start van Gannet hadden we al een lening gekregen. Deze faciliteit is dit jaar uitgebreid en de samenwerking is geïntensiveerd.”

“Als start-up in de medische sector heb je een ontzettend lange adem nodig"

Zou je Oost NL aanbevelen aan andere ondernemers met een financieringsbehoefte?

“Zonder twijfel. Bij Oost NL zit kennis en het is een betrouwbare, grote partij. Oost NL is er niet om snel geld te verdienen. Ze kijkt naar manieren om de regionale economie te ondersteunen en daar rendement op te halen. Dat is goed en gezond en zorgt voor een betrouwbare en degelijke samenwerking.”

Video impressie